PROJECTEN

Wij werken door heel het land aan het beheren en verbeteren van de openbare ruimte. Hieronder staat een greep uit projecten die we hebben afgerond en hoe we dat hebben gedaan.

 • Alles
 • Aanpak zwerfafval
 • Beheerplannen
 • Communicatieadvies
 • Duurzaamheid
 • Gezonde leefomgeving
 • Groenbeleidsplan
 • Integraal beleidsplan openbare ruimte
 • MijnWijkplan.nl
 • Omgevingspsychologie
 • Participatie