Opgaven waar we aan werken

BBV

Hoe financieren we het beheer en de verbetering van de openbare ruimte nu en in de toekomst? De (nieuwe) regels in het BBV bieden grote kansen voor beheerders om de openbare ruimte structureel te verbeteren.

Online Participatie

Participatie is een vereiste voor elk project in de openbare ruimte. Wij helpen overheden bij vraagstukken waar de samenwerking met bewoners en aannemers een rol speelt.

Omgevingswet

Is uw beheerafdeling al Omgevingswet-proof? Omgevingswet en beheer openbare ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij bieden masterclasses en adviesdiensten aan waarin we de toekomst van beheer vormgeven.

Duurzaamheid

Het duurzaam beheren van de openbare ruimte is actueel. Wij helpen u om duurzaamheidskeuzes te maken en meer grip op de eigen situatie te krijgen in het woud van mogelijke maatregelen.

Aanpak zwerfafval

Wij hebben veel gemeenten geholpen met het terugdringen van zwerfafval-overlast. Dit doen we door het vraagstuk te benaderen vanuit verschillende oogpunten, zoals beheer, participatie en gedrag en beleving.

Smart city

Onze manier van leven gaat veranderen door de opkomst van nieuwe technologie├źn en digitalisering. Gemeenten moeten daar op inspelen en dat kan in onze ogen op 4 verschillende vlakken.

Gezonde leefomgeving

Een gezonde openbare ruimte wordt steeds belangrijker. Hoe kan beheer daar aan bijdragen? PLANTERRA helpt met het kiezen van de juiste aanpak.

Omgevings- psychologie

Gemeenten stellen zich steeds vaker tot doel om gewenst gebruik te stimuleren en de beleving te verhogen. Met onze specifieke tools en kennis op het gebied van omgevingspsychologie kunnen we uw organisatie verder helpen.

Leren en ontwikkelen

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere blik en een andere manier van werken. Met onze leer-en ontwikkeltrajecten bereiden we u voor op het beheer van de toekomst.