OVER PLANTERRA

Wij willen een bijdrage leveren aan het beheren én verbeteren van de fysieke, sociale en duurzame openbare ruimte zodat gebruikers zich er thuis voelen. Openbare ruimten die maximaal bijdragen aan geluk, duurzaamheid, klimaatadaptatie, gezondheid en ook nog eens financieel beheerbaar zijn. Bouwstenen voor een vitale, gezonde en sociale stad.

Wij ondersteunen gemeenten, provincies en waterschappen bij integraal beheer, bij gebiedsgericht werken en bij participatie. We adviseren over beleid en beheer van de openbare ruimte, analyseren werkprocessen, ontwikkelen vernieuwende tools en helpen bij de implementatie door middel van trainingen, masterclasses en projectmanagement.

We zien het als onze uitdaging om de soms complexe wereld van het beheer van de openbare ruimte voor iedereen begrijpelijk te maken. Typerend voor onze aanpak: gedreven, creatief, innovatief en betrokken. We werken ‘zij aan zij’ met de betrokken medewerkers van de opdrachtgever. Hierdoor zijn we goed in staat om bruggen te bouwen tussen de diverse disciplines die binnen een gemeente werken aan het verbeteren van sociale, fysieke en duurzame openbare ruimte.

Hieronder zie je een schematische weergave van onze dienstverlening. Neem gerust contact met ons op voor meer toelichting.

Wij zoeken altijd naar de juiste mix

Wij verbeteren de openbare ruimte door samen op zoek te gaan naar de juiste mix op het gebied van beheer en onderhoud, (her)inrichting, gebruik, communicatie.

Beheer en onderhoud

Verstandig en goed beheer vormt de basis voor een mooie verzorgde openbare ruimte die mensen een prettig gevoel geeft. Dit valt of staat met goede visies op de openbare ruimte, goede programma’s zoals meerjarenonderhoudsplanningen en wijkplannen en met de uitvoering en regelmatige monitoring via schouwrondes.

Gebruik

Uiteindelijk draait het (bijna) allemaal om de inwoner, de gebruiker. Die willen we tevreden houden. Dit betekent dat we gewenst gebruik op bijvoorbeeld het gebied van gezondheid en biodiversiteit willen stimuleren en ongewenst gebruik dat overlast veroorzaakt willen inperken.

(Her)inrichting

Veel gemeenten hebben te maken met een grote vervangingsopgave. Dit zijn de kanswijken voor ons. Wijken die via kansgestuurd beheer kunnen inspelen op de trends van de toekomst. Vervang niet alleen, maar zet in op klimaatadaptatie, toegankelijkheid en gedrag en beleving. Sluit aan bij de behoeften van uw college, raad en inwoners.

Communicatie

Wij willen dat mensen tevreden zijn over de openbare ruimte. Goede communicatie laat de waardering van de openbare ruimte stijgen. Communicatie met de gemeente, maar ook uitingen in de openbare ruimte zijn essentieel voor het verbeteren van de openbare ruimte.

ONS TEAM

Deze stadsverbeteraars helpen je op weg om plekken te maken waar mensen zich echt thuis voelen in de openbare ruimte.

ONZE CULTUUR

Bij PLANTERRA hebben we interesse in de openbare ruimte, maar zeker ook in elkaar. We werken hard en zijn vaak door het hele land te vinden. De dagen dat we samen zijn, besteden we goed. Dat betekent dat we samen lunchen, wekelijks borrelen en jaarlijks op studiereis gaan met het hele bedrijf.

Hard werken hoeft niet vervelend te zijn. Sterker nog, zorgen dat werken leuk en uitdagend blijft zien wij als hét recept voor langdurig succes. Iedere stadsverbeteraar krijgt veel verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. Wij geloven dat je getalenteerde mensen de vrijheid moet geven om hun eigen beslissingen te nemen. Dat je ze vooral moet ondersteunen in plaats van sturen.

Ook werkt iedereen gericht aan zijn eigen ontwikkeling via een Persoonlijk Ambitieplan (PAP). Via dit plan gaan we aan de slag met onze eigen uitdagingen en dit helpt ons om nog betere stadsverbeteraars te worden en gelukkigere mensen.

Past dit ook bij jouw ideale werkomgeving, twijfel dan niet en stuur eens een mailtje.

ONZE KLANTEN

We kunnen waardevol werk doen omdat we fantastische klanten hebben, die we helpen in hun doel om betere openbare ruimten te maken. 

Diensten

Schakel ons in voor advisering, organisatieontwikkeling en projectmanagement op het gebied van de sociale, fysieke en duurzame openbare ruimte.

Expertisegebieden

Wij hebben experts in huis die alles weten over specifieke thema’s als klimaatadaptatie, duurzaamheid, gezondheid, Omgevingswet, zwerfafval, smart city en gebruik en beleving.