Marco Hommel

Directeur

marco.hommel@planterra.nl

Ik houd mij als directeur en strategische adviseur binnen PLANTERRA bezig met strategische en tactische vraagstukken voor onze openbare ruimte. Rond de millenniumwisseling ging het om een omslag naar gebiedsgericht en kwaliteitsgestuurd beheren. Nu werk ik veel aan oplossingen rond de nieuwe rolverdeling tussen gemeente, haar inwoners en partijen die openbare ruimte ontwikkelen en beheren.  

Spraakmakende beleidsnota’s openbare ruimte

Ik ben trots op de strategische koerswijzigingen die ik bij diverse gemeenten in gang heb kunnen zettenIk schreef daarvoor in nauwe samenwerking met mijn opdrachtgevers en collega’s een aantal spraakmakende beleidsnota’s. Ook  ondersteunde ik die gemeenten bij de concrete vertaling van die koerswijzigingen in de praktijk.  

De rode draad is dat we laten zien dat het beheer van de openbare ruimte geen technische instandhoudingsopgave op zich is. Juist via beheer kunnen we onze dagelijkse leefomgeving leefbaarder maken; duurzamer en prettiger in gebruik. Dat is mijn missie als stadsverbeteraar.  

Beheerbewuste inrichting

Het inhoudelijke accent van mijn werk als stadsverbeteraar ligt op beheerbewuste inrichting en financiële, strategische adviezen.  Dat past goed bij mijn achtergrond. Ik studeerde Bouwkunde-Volkshuisvesting aan de HTS in Tilburg en daarna studeerde ik cum laude af op stedenbouwkundige planologie en beheer aan de TU Eindhoven. 

Graag denk ik samen met u mee over uw vraagstukken. Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 54 24 50 36 of marco.hommel@planterra.nl.

Mijn expertisegebieden

Tools waar ik mee werk

PRIOR

Projecten waar ik trots op ben

In Nijmegen schreven we het beleidsplan ‘Geef ze de openbare ruimte’

In ‘s-Hertogenbosch schreven we het Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte en zijn we bezig met de implementatie