PROJECTEN

Wij werken door heel het land aan het beheren en verbeteren van de openbare ruimte. Hieronder staat een greep uit projecten die we hebben afgerond en hoe we dat hebben gedaan.

 • Alles
 • Aanpak zwerfafval
 • BBV en financiering openbare ruimte
 • Beleids- en beheerplannen
 • Circulaire openbare ruimte
 • Communicatieadvies
 • Datagestuurd werken en GIS
 • Gezondheid openbare ruimte
 • MijnWijkplan.nl
 • Omgevingspsychologie en beleving
 • Participatie openbare ruimte
 • Vergroening openbare ruimte