Programmeren Openbare Ruimte
Het BBV heeft een enorme impact op het beheer van de openbare ruimte. In deze masterclass op 3 oktober 2024 leer je hoe het zit met verplicht activeren, kapitaallasten en afschrijvingstermijnen én wat je er als professional in de openbare ruimte mee kunt. Naar het inschrijfformulier Adviesbureau PLANTERRA (het adviesbureau voor de openbare ruimte) en JE Consultancy (het adviesbureau voor overheidsfinanciën) organiseerden al tientallen succesvolle masterclasses over de keuzes die je in de financiering van
Bij PLANTERRA hechten we waarde aan het betrekken van inwoners bij plannen voor de openbare ruimte. Dat doen we bij het opstellen van beleidsplannen, maar in de gemeente Drimmelen ook bij een ruimtelijk project dat we begeleid hebben. Inwoners zijn namelijk de ervaringsdeskundigen als het aan komt op ‘hun’ openbare ruimte. Juist daarom is het belangrijk om met een plan te komen waar zij achterstaan. Dit artikel laat zien hoe we te werk zijn gegaan.
De belangstelling voor participatie was zo’n tien jaar geleden groot. Veel gemeenten stimuleerden zelf- en medebeheer van inwoners in de openbare ruimte. Door onder andere de economische teruggang was er de afgelopen jaren veel minder aandacht voor participatie. Bij veel gemeenten leek er zelfs ‘participatiemoeheid’ te ontstaan. Maar met de Omgevingswet als aanjager komt participatie nu weer op de kaart bij veel gemeenten. Dit vraagt echter ook om een vernieuwde visie en aanpak van participatie,
Wanneer ik  ’s ochtends uit de auto stap, de wind om mijn oren slaat en een uitgestorven speelplaats zie, ben ik benieuwd wat deze dag gaat brengen. Verkleumd pakken mijn collega en ik alles uit de auto en installeren we ons op een goed zichtbare plek. En daar staan we dan: met banner, tafel, foto’s en een kaart van de gemeente Dalfsen. In eerste instantie lijken de straat en de speelplek uitgestorven op deze woensdagochtend,
Bij het opstellen van het groenbeleidsplan in Cranendonck werd participatie van de inwoners belangrijk gevonden. Aanvankelijk bestond er bij de gemeente enige huiver over de reacties van inwoners, omdat op het gemeentehuis meestal eerder klachten over groen binnenkomen dan positieve geluiden. Hierdoor krijgt de gemeente vaak een negatiever beeld van de gevoelens die spelen binnen de gemeenschap dan er daadwerkelijk zijn. Al snel bleek echter dat inwoners veel enthousiaster bleken te zijn. Informerend informeren De
Vergroenen is belangrijk voor het verbeteren van stedelijke leefomgevingen, het verhogen van de biodiversiteit en het tegengaan van hittestress. Ons doel is om zoveel mogelijk inwoners te enthousiasmeren en hen actief te laten deelnemen aan het vergroeningsproces, zodat zij een band ontwikkelen met het groen. In Dordrecht hebben we samen met de gemeente de VergroeningsToolbox ontwikkeld om inwoners actief te betrekken bij het vergroenen van de stad. Uitdagingen en kansen in gesprekken met inwoners Een
De gezonde openbare ruimte staat in de belangstelling! Daarom wijzen we je graag op een aantal gefinancierde initiatieven die kunnen worden ingezet om de openbare ruimte (nog) gezonder te maken. Landelijke subsidies  Impulsaanpak winkelgebieden van RVO Met deze landelijke subsidie worden gemeenten geholpen hun binnenstedelijke winkelgebieden toekomstbestendig te maken. Dordrecht heeft hiermee het Statenplein met aangrenzende straten heringericht en twee winkelcomplexen getransformeerd naar woningen waardoor sociale veiligheid, kwaliteit en levendigheid toeneemt en het plein een
Programmeren Openbare Ruimte
Het BBV heeft een enorme impact op het beheer van de openbare ruimte. In deze masterclass op 27 juni 2024 leer je hoe het zit met verplicht activeren, kapitaallasten en afschrijvingstermijnen én wat je er als professional in de openbare ruimte mee kunt. Naar het inschrijfformulier Adviesbureau PLANTERRA (het adviesbureau voor de openbare ruimte) en JE Consultancy (het adviesbureau voor overheidsfinanciën) organiseerden al tientallen succesvolle masterclasses over de keuzes die je in de financiering van