Spelen lijkt vanzelfsprekend en plezierig, maar het is tevens cruciaal voor de algehele ontwikkeling van het lichaam en de geest. In onze maatschappij staat spelen echter steeds meer onder druk. Het moet concurreren met mobiele telefoons, videogames en andere activiteiten. Bovendien zijn de straten, traditioneel de belangrijkste plekken voor kinderen om vrij te spelen en de wereld te ontdekken, tegenwoordig overvol met stilstaand en rijdend verkeer. De vraag rijst: waar en wanneer kunnen kinderen nog
Gemeenten werken hard aan de verbetering van duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid. Veel van de oplossingen zoeken zij (ook) in de openbare ruimte. Aan ambities en beschikbare data om deze ambities te monitoren is inmiddels geen gebrek. Het blijkt nog wel een zoektocht naar concrete oplossingen: “Hoe realiseren we dat dan buiten op straat?”. De handboeken en leidraden openbare ruimte zijn bij uitstek instrumenten waarin deze uitwerking goed kan worden geborgd. Deze handboeken veranderen daardoor
In het voorjaar van 2022 besloten de gemeenten Woerden en Oudewater om HIOR.nl te evalueren via een enquête. Wat volgde was een doorstart aan de hand van vijf sporen. Evaluatie In 2018 nam de afdeling Reorganisatie en Beheer van de gemeenten Woerden-Oudewater de digitale tool HIOR.nl in gebruik voor het stroomlijnen van projecten en het opvragen van richtlijnen en inrichtingselementen. Na een veelbelovende start was de tool door een samenspel van personele wisselingen, capaciteitstekorten en
Een tool bedenken is leuk, maar dan? Het verbeteren en doorontwikkelen van HIOR.nl, het digitale handboek voor de openbare ruimte, is voor de adviseurs van PLANTERRA en de programmeurs van Cell[0] dagelijkse kost. HIOR.nl staat daardoor nooit stil en blijft groeien. Maar hoe doen wij dit? Adviseur Iris Cockx licht het graag toe. Met elkaar en met de gebruikers Bij HIOR.nl staat samenwerken op nummer één. Vanaf het eerste moment is er een samenwerking tussen
Elk vakgebied heeft zijn jargon en het beheer van de openbare ruimte vormt daar geen uitzondering op. In tegendeel. Voor mensen die net beginnen in het beheervak kan het een hele uitdaging zijn om te navigeren door het woud van afkortingen, bijzondere begrippen en vakspecifieke voorwerpen. Zelfs voor ervaren collega’s blijft het soms zoeken naar de betekenis van bepaalde termen. Daarom hebben we bij PLANTERRA het Woordenboek Openbare Ruimte in het leven geroepen, opdat een
Vul de fte-benchmark in en ontvang hoe jij scoort ten opzichte van andere gemeenten. Werken er op uw afdeling Openbare Ruimte (de binnendienst) veel of weinig mensen? Lijkt er consequent sprake van onderbezetting en wilt u dat duidelijk maken richting uw bestuur en gemeenteraad? PLANTERRA zoekt het op een laagdrempelige manier uit via een quickscan. Vul de enquête hier in. Vul de enquête in Neem deel aan de enquête en ontvang een geanonimiseerd rapport waarin
Een goed werkende beheerorganisatie is essentieel voor een schone, veilige en leefbare openbare ruimte. In deze blog bespreken we dé zeven randvoorwaarden voor een effectieve en efficiënte beheerorganisatie. 1. Beleidskaders Beschikt de organisatie over heldere en actuele beleidskaders waarin is beschreven welke doelen worden nagestreefd? Het is van cruciaal belang dat een gemeente zowel het strategische beleid als het operationele beleid op orde heeft, waarin afspraken over het te behalen doel, de benodigde acties en
Koppeling met maatregelen
Afgelopen jaar hebben Nederlanders een stuk minder bewogen dan voorheen. Het CBS toont aan dat meer dan de helft van alle Nederlanders te weinig beweegt en dus niet voldoet aan de voorgeschreven beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad (RTL Nieuws, 2022). Volgens deze richtlijnen dienen kinderen minstens één uur per dag en volwassenen minstens 2,5 uur per week matig intensief te bewegen, door bijvoorbeeld te fietsen of te wandelen (Rijksoverheid, 2020). De coronapandemie lijkt een bijdrage te