Wij leveren een bijdrage aan het beheren én verbeteren van de fysieke, sociale en duurzame openbare ruimte zodat gebruikers zich er thuis voelen. Openbare ruimten die maximaal bijdragen aan geluk, duurzaamheid, gezondheid en ook nog eens financieel beheerbaar zijn. De bouwstenen voor een vitale, gezonde en sociale stad.

Met dit doel ondersteunen wij overheden bij integraal beheer, bij gebiedsgericht werken en bij participatie. We adviseren over beleid en beheer van de openbare ruimte, analyseren werkprocessen, ontwikkelen vernieuwende tools en helpen bij de implementatie door middel van trainingen, masterclasses en projectmanagement.

Diensten

Schakel ons in voor advisering, organisatieontwikkeling en projectmanagement op het gebied van de sociale, fysieke en duurzame openbare ruimte.

Opgaven

Wij hebben experts in huis die alles weten over de opgaven in de openbare ruimte zoals klimaatadaptatie, gezondheid, Omgevingswet en verdichting.

Hoe we in Overbetuwe een Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte maakten met ambitie-accenten per functiegebied.

  • Posted by admin
  • On 12 december 2022

Nastreven van ambities via opgavegericht beheer in Haarlem

  • Posted by admin
  • On 11 november 2022

Een nieuwe manier om naar berm- en slootmaaisel te kijken

  • Posted by admin
  • On 18 augustus 2022