WAT WE DOEN

Wij ondersteunen gemeenten, provincies en waterschappen bij integraal beheer van de openbare ruimte, bij gebiedsgericht werken en bij participatie. We adviseren over beleid en beheer, analyseren werkprocessen, ontwikkelen vernieuwende tools en helpen bij de implementatie door middel van trainingen, masterclasses en projectmanagement.

Beleids- en beheerplannen

We schrijven vernieuwend beleid om buiten op straat de stad te verbeteren.

MijnWijkplan / Mijn Wijk Groen

Wij verbeteren burgerparticipatie met de online tool waarbij ook inwoners initiatieven kunnen starten in hun buurt. Zo stelt u de inwoners in staat om actief deel te nemen aan het vergroenen en verbeteren van de wijk.

HIOR.nl

Nooit meer zoeken in dikke handboeken inrichting openbare ruimte met dit gebruiksvriendelijke digitale handboek.

Financieel advies

Wij maken uw financiƫle beleid BBV-proof en werken strategieƫn uit voor de exploitatiebegroting en het investeringsplan.

Opleidingen en organisatieontwikkeling

Wij leiden u op tot de beheerder van de toekomst en zorgen ervoor dat uw organisatie beter functioneert.

Communicatie en vormgeving

Wij maken beleid begrijpelijk voor inwoners via infographics en helpen met de profilering van de afdeling beheer.

Participatie en bewonersonderzoek

Wij onderzoeken hoe inwoners de openbare ruimte beleven en vertalen hun wensen naar beleid.

Vergroeningsprojecten

Wij helpen u graag met het vergroenen van uw stad of gemeente door samen met u een roadmap uit te stippelen over de vergroeningsaanpak.

Kansenkaart gezonde leefomgeving

Met de kansenkaart gezondheid brengen we in beeld in hoeverre de openbare ruimte al bijdraagt aan gezondheid en maken we concreet welke maatregelen zorgen voor een gezondere leefomgeving.

Gebieds- en plananalyse op leefbaarheid en gezondheid

Wij beoordelen de leefbaarheid, beleving en gezondheid van een bestaand gebied of de plannen voor ontwikkeling. Zo laten we zien hoe deze bijdragen aan de doelen van de stad en waar kansen liggen voor verbetering. Hiervoor gebruiken we onze expertise op het gebied van omgevingspsychologie.

Heeft u een specifieke vraag of wilt u een keer met ons sparren, neem dan contact met ons op om snel te achterhalen wat wij voor u kunnen betekenen.