Onze diensten

Organisatie-ontwikkeling

Organisatie-ontwikkeling

Wat is de rol van de gemeente in de huidige netwerkmaatschappij? Is de rol van de gemeente sturend, regisserend of juist faciliterend? Welke rol de gemeente ook aanneemt, de sleutel ligt bij samenwerken.

Opleiding en training

Opleiding en training

Hoe sturen we meer op tevredenheid en betrokkenheid van bewoners en ondernemers? En hoe verbeteren we de samenwerking in de eigen organisatie tussen teams die betrokken zijn bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte?

Onze tools

PRIOR

PRIOR

PRIOR is een instrument ter ondersteuning van een MJP en helpt bij het prioriteren van projecten aan de hand van beoordelingscriteria. Deze methodiek is veelvuldig beproefd bij diverse Nederlandse gemeenten en bij de provincie Noord-Brabant.
Participatiekaart

Participatiekaart

Participatiekaart.nl is een interactieve website waarmee bewoners en gemeenten participatie-initiatieven met elkaar kunnen delen. Op deze manier ontstaat een overzicht van bewonersinitiatieven in uw gemeente en worden bewoners gestimuleerd zelf een initiatief op te starten.
StraatCamera

StraatCamera

Er gebeurt van alles in de openbare ruimte, van opruimacties tot groenonderhoud en buurtmoestuintjes. Maar hoe krijg je hier als gemeente een goed beeld van? En hoe maak je burgers enthousiast over participatie en kan je dit verder stimuleren?