ONZE DIENSTEN

Van beleid tot implementatie. Wij doen alles waarmee we de openbare ruimte op sociaal, fysiek of duurzaam vlak kunnen verbeteren. Grofweg zijn onze diensten te verdelen in:

  1. advisering
  2. organisatieontwikkeling
  3. projectmanagement

Heeft u een specifieke vraag of wilt u een keer met ons sparren, neem dan contact met ons op om snel te achterhalen wat wij voor u kunnen betekenen.

1. Advisering

Wij adviseren inhoudelijk over het verbeteren van de openbare ruimte. Het zwaartepunt ligt vaak op beheer openbare ruimte, maar door ook te kijken naar andere oplossingen als herinrichting, communicatie en regels rondom stimulering en regulering gebruik, boeken we meer resultaat.

In de afgelopen 18 jaar schreven we talloze beheerplannen, beeldkwaliteitsplannen en ontwikkelden we innovatieve digitale tools. De rode draad in al deze adviezen is dat we de grote thema’s altijd vertalen naar de openbare ruimte.

We verbinden in de geest van de Omgevingswet afdelingen binnen gemeente en zoeken de toenadering met inwoners en ondernemers. Onze directeuren staan niet voor niets aan de wieg van integraal beheer openbare ruimte (IBOR).

HANDBOEKEN INRICHTING OPENBARE RUIMTE maken we gebruiksvriendelijk via HIOR.nl

MijnWijkplan.nl is ons online platform voor BETERE BURGERPARTICIPATIE

In onze BEHEERPLANNEN vertalen we ambities naar maatregelen en betrouwbare kostenberekeningen.

2. Organisatieontwikkeling

Wij ontwikkelen uw organisatie en uw talenten. Veel organisaties kampen met knelpunten waardoor interne werkprocessen moeizaam verlopen. Er is bijvoorbeeld te weinig budget of tijd.

Vaker nog merken we dat essenti├źle beleidsstukken ontbreken of dat de helderheid over de juiste rollen en taken ontbreekt. Wij brengen dat in kaart en stellen verbeteragenda┬┤s op.

Ook staat vaak niet de organisatie centraal, maar juist de mens. In verschillende trainingen en masterclasses over ontwikkelingen in de openbare ruimte delen wij onze kennis en gaan we actief aan de slag met de ontwikkeling van uw werknemers. Altijd in het bredere perspectief van de trends in de openbare ruimte.

Door WERKPROCESSEN te analyseren laten we afdelingen beter functioneren.

We organiseren IN-COMPANY MASTERCLASSES over het BBV, de Omgevingswet en het Integraal Beheer Openbare Ruimte

We organiseerden al meer dan 30 cursussen op het gebied van INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE

Ons LEERTRAJECT TOEKOMST VAN BEHEER leidt beheerders in anderhalf jaar op tot toekomstgerichte beheerders van de openbare ruimte

3. Projectmanagement

Het komt regelmatig voor dat het advies dat we schrijven ook mogen realiseren in de openbare ruimte. Wat we daadwerkelijk zien op straat!

Hierbij kunt u denken aan de bestrijding van zwerfafval met WhatsApp in de hand, het voorkomen van zwerfvuil met innovatieve gedragsinterventies, intensieve participatietrajecten met welbespraakte inwoners en de begeleiding van herinrichtingprojecten.

Kenmerkend voor onze manier van projectmanagement is dat we altijd de verbinding zoeken met de inhoud en over beleidsvelden heen zoeken naar mogelijkheden om doelstellingen te koppelen.

In Dordrecht bestrijden we het ZWERFAFVAL in de winkelstraten met slimme ingrepen

In Den Haag hielpen we de gemeente bij de realisatie en IMPLEMENTATIE van een handboek inrichting openbare ruimte

Stel je vraag hieronder. Wij reageren zo snel mogelijk.