Gebieds- en plananalyse op leefbaarheid en gezondheid

Hoe prettig vinden toekomstige gebruikers de geplande woonomgeving? Waar liggen de knelpunten  en kansen voor verbetering? Met welke maatregelen kan de huidige openbare ruimte nog meer bijdragen aan de leefbaarheid en een gezonde woonomgeving? Wij voeren gebieds- of plananalyse uit om vragen als deze te beantwoorden.

Deze analyse kan op elk schaalniveau: van straat, naar plein, naar buurt. We gaan daarvoor op locatiebezoek, halen informatie uit (beleids)documenten en voeren gesprekken met medewerkers, domeinexperts, en mensen uit de wijk. Omgevingspsychologie is daarbij altijd het uitgangspunt: de (onbewuste) invloed van de omgeving op het gedrag, gezondheid en welbevinden van de mens.

Resultaten in een webdiagram

De resultaten van onze analyse geven we weer in een webdiagram. Daarin staan overzichtelijk de scores op de verschillende onderwerpen rondom leefbaarheid weergegeven. Het webdiagram is een middel om

  1. in één oogopslag te zien hoe de leefbaarheid in de huidige situatie is,
  2. op welke punten de geplande ontwikkeling tot een verbetering of verslechtering van de leefbaarheid leidt,
  3. en welke kansen de omgeving biedt om hogere ambities waar te maken.

Het webdiagram helpt om binnen en buiten de organisatie de kansen en uitdagingen bespreekbaar te maken, gezamenlijk keuzes te maken en het resultaat te evalueren.

Koppeling met maatregelendatabase

Het webdiagram is gekoppeld aan onze database met concrete maatregelen voor de openbare ruimte om de organisatie te helpen de juiste maatregelen te selecteren om de leefbaarheid te vergroten. Optioneel kunnen wij ook rekenen aan de meerkosten van het realiseren van deze maatregelen. Op deze manier wordt zichtbaar in hoeverre de openbare ruimte bijdraagt aan de doelen van de gemeente en wat er voor nodig is om deze bijdrage te vergroten.

Soort analyses

Deze analyses doen we:

  • Beoordeling van de effecten van verdichting op alle factoren van leefbaarheid in zowel het plangebied als omliggende gebieden, met een bijbehorend advies over de kansen voor transformatie van de openbare ruimte.
  • Advies over aanvullende maatregelen om de bijdrage aan leefbaarheid en gezondheid te vergroten bij vervanging of herinrichting van de bestaande openbare ruimte.
  • Review van het ontwerpconcept en/of participatie in ontwerpsessies tijdens tendertrajecten voor nieuwe ontwikkelingen (voor projectontwikkelaars)
  • Beoordeling van de omgevingsbeleving in het kader van BREEAM-NL certificering op gebiedsniveau (indicator WEL 3 Omgevingsbeleving)
  • We doen ook analyses specifiek op het gebied van gezondheid.