Participatie en bewonersonderzoek

Wat vinden inwoners, ondernemers en bezoekers belangrijk als het gaat om de openbare ruimte? Hoe beleven zij de openbare ruimte en wat zijn hun wensen voor een betere openbare ruimte? Wij voeren onderzoek uit om vragen zoals deze te beantwoorden. De uitkomsten krijgen vaak een plek in beleids- en beheerplannen en vertalen we daarmee naar de daadwerkelijke uitvoering op straat. Op deze manier vormen we beleid samen met gebruikers van de openbare ruimte.

 

Deze bewonersonderzoeken doen we:

  • Een bewoners- en gebruikersonderzoek om wensen voor de toekomstige openbare ruimte in kaart te brengen.
  • Een inrichtings- en/of beheerplan mede gebaseerd op wensen van bewoners en gebruikers.
  • Een visie op integraal beleid voor de openbare ruimte waar bewoners van de gemeente over meegedacht hebben.

Bezoekers van de stad geven hun wensen aan voor de openbare ruimte.

Deelnemers tekenen hoe zij de stad zouden vergroenen.

Onze online belevingsenquête

Om een grote groep bewoners te bereiken, ontwikkelden we onze online bewonersenquête. De enquête is aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk door het gebruik van eenvoudige dilemmakeuzes, voorbeelden met foto’s uit de eigen gemeente en het gebruik van begrijpelijke taal. Kijk hier voor meer info en een demo.

Onze straatgesprekken

Om door te kunnen vragen op de ideeën, wensen en beleving van de openbare ruimte gaan we met inwoners op straat in gesprek. Tijdens straatgesprekken werken we met een ‘aandachtstrekker’, zoals een stand of fietskar en gebruiken we creatieve middelen zoals kaartjes, tekeningen en andere spelvormen. Vanuit onze ervaring weten wij dat dit uitnodigend werkt en dat mensen het leuk vinden om op deze manier hun mening te geven.

Contact

Zit je met een vraag omtrent bewonersonderzoek? Het team gedrag en beleving van PLANTERRA denkt graag met je mee. Neem contact op met onze expert Jeroen Bruinenberg via: jeroen.bruinenberg@planterra.nl of 06 – 19 01 53 87

Een voorbeeld van een vraag uit onze online belevingsenquête. 

Projecten

Samen met de gemeente Overbetuwe maakten we een online enquête die meer dan 600 keer werd ingevuld en waarmee beleidskeuzes werden gemaakt en onderbouwd.

In Tilburg lieten we inwoners op basis van de beheerbegroting kiezen welke onderhoudskwaliteit ze willen voor het onderhoud van groen, grijs en de reiniging.

In de gemeente Heerhugowaard spraken we met inwoners over hun groenbeleving bij een fietskar. De resultaten verwerkten we in het groenbeleidsplan.

Blog