Beleids- en beheerplannen

Wat wil je bereiken met de openbare ruimte? Beleids- en beheerplannen zijn nodig om structureel te werken aan openbare ruimten die biodiverser, klimaatadaptiever en betaalbaarder zijn. Onze adviseurs schrijven verschillende typen beleidsplannen waarin we visies vertalen naar doelstellingen, maatregelen en kosten voor de openbare ruimte. We doen dat door de lokale kennis van de organisatie te benutten en onze eigen inhoudelijke en procesexpertise in te zetten.

 

We maken verschillende beleids- en beheerplannen:

  • Inspirerende en vernieuwende Integrale Visie Openbare Ruimte of Beheervisie.
  • Nota Kapitaalgoederen met een financiële strategie conform het BBV.
  • Integraal Beheerplan Openbare Ruimte met strategie op dagelijks beheer, groot onderhoud en investeringen.
  • Sectoraal beheerplan op het gebied van Groen, Wegen, Openbare Verlichting et cetera.
  • Sectorale beleidsplannen op het gebied van Groen, Bomen en Wegen.
  • Omgevingsvisies voor de gehele fysieke leefomgeving.

Contact

Geen beleids- en beheerplan is echter hetzelfde. We praten daarom graag met u over uw organisatie en welke behoeften u heeft. Neem contact op met onze expert Jeroen Bruinenberg via: jeroen.bruinenberg@planterra.nl of 06 – 19 01 53 87.

We maken plannen voor de complete beleids- en uitvoeringscyclus van het beheren en verbeteren van de openbare ruimte.

Recente projecten

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte – Gemeente Amersfoort

Integrale Visie Openbare Ruimte – Gemeente Veere

Bomenplan – Gemeente Arnhem