Kansenkaart gezonde leefomgeving

In hoeverre is de openbare ruimte al een gezonde leefomgeving? Waar liggen de knelpunten en kansen voor verbetering? Met welke maatregelen kan de huidige openbare ruimte nog meer bijdragen aan gezondheid? Wij maken een kansenkaart van straat, buurt of gemeente om vragen als deze te beantwoorden.

De kansenkaart combineert informatie over de fysieke openbare ruimte met sociale indicatoren van de inwoners. Bijvoorbeeld in hoeverre de openbare ruimte beweegvriendelijk is ingericht, afgezet tegen cijfers over het aantal bewoners van de wijk dat voldoet aan de beweegnorm. Hiervoor gebruiken we door onszelf ontwikkelde maatlatten en openbare informatie van de gezondheidsdiensten. We gaan daarvoor op locatiebezoek, halen informatie uit (beleids)documenten en voeren gesprekken met medewerkers, domeinexperts en mensen uit de wijk. We kunnen op elk schaalniveau een kansenkaart maken: van straat, buurt, wijk of gemeentebreed.

Koppeling met maatregelendatabase

De kansenkaart is gekoppeld aan onze database met maatregelen. Zo hebben we in een oogwenk in beeld met welke concrete maatregelen je de openbare ruimte gezonder kunt maken (zie voorbeeld hieronder).​ Optioneel kunnen wij ook rekenen aan de meerkosten van het realiseren van deze maatregelen.

Op deze manier wordt zichtbaar in hoeverre de openbare ruimte bijdraagt aan gezondheid en wat er voor nodig is om deze bijdrage te vergroten.

Samengevat

De kansenkaart:

  • Maakt in één oogopslag duidelijk in welke gebieden de grootste kansen liggen om met de openbare ruimte bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheid en verminderen van kansenongelijkheid.
  • Is een overtuigend middel om met het sociale en fysieke domein in gesprek te gaan en samen te werken aan het verbeteren van gezondheid en de gezonde leefomgeving.
  • Geeft een duidelijk beeld wat de beheerder kan doen om de openbare ruimte (nog) gezonder te maken.​