MijnWijkplan.nl

Communiceren, inspireren, aanjagen en participeren. Met het online participatieplatform MijnWijkplan stelt u de inwoner in staat om actief deel te nemen aan het vergroenen en verbeteren van de wijk. Breng inwoners online samen om initiatieven uit te werken en elkaar te inspireren. Informeer inwoners over nieuwe ontwikkelingen en werkzaamheden. Bereik nieuwe doelgroepen, vergroot de transparantie, schep heldere verwachtingen en maak ideeën concreet. Hieronder leest u waarom wij MijnWijkplan hebben ontwikkeld en wat ú er mee kan.

Het moet anders …

We zijn aangekomen op het punt waarop wij, als stadsverbeteraars, niets anders kunnen dan het meenemen van klimaatverandering en biodiversiteit in de vormgeving van onze steden. De noodzaak hiervoor is namelijk groot. Het meest recente IPCC-rapport uit 2022 beschrijft dat de huidige aanpak van klimaatverandering te gefragmenteerd en te kleinschalig is om de opwarming te beperken tot 2ºC.

Ingezoomd op Nederland blijkt het daarnaast met onze biodiversiteit erg slecht gesteld: uit onderzoek blijkt dat het aantal insecten met 76% is afgenomen tussen 1989 en 2016, en dat is nog een optimistisch getal. Daarom is in 2022 op de COP15 in Montréal afgesproken om in ieder land 30% beschermd natuurgebied te realiseren. An sich is deze doelstelling al een flinke uitdaging voor Nederland, maar alleen 30% beschermde natuur realiseren lijkt niet voldoende te zijn. Onder andere onze dorpen en steden zullen daarom een bijdrage moeten gaan leveren.

Onze visie

Hoewel een gemeente een grote bijdrage kan leveren aan vergroening via beheer en onderhoud, hebben we te maken met een enorme opgave die een gemeente niet alleen kan bewerkstelligen. Gelukkig is er hoop! Want misschien wel de grootste kans voor stedelijke vergroening is te vinden op het kleinste schaalniveau: onze tuinen en straten. Als je je bedenkt dat alle Nederlandse tuinen samen groter zijn dan Nationaal Park de Hoge Veluwe, dan besef je pas welke kans hier ligt om biodiversiteit, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie aan te pakken. Bewonersparticipatie zien wij daarom niet als verplichting maar als een serieus instrument voor het waarborgen van biodiversiteit, behalen van vastgestelde CO2-doelstellingen of realiseren van duurzaamheidsambities.

Vergroeningskansen van MijnWijkplan: privé tuinen, gevels, daken, adoptie van openbare ruimte, maar ook deelmobiliteit en openstaan voor langzame verkeersopties

MijnWijkplan

Om tot grootschalige vergroening te komen zullen we inwoners dus moeten betrekken in dit verhaal. Niet ambities over de schutting gooien, wel bewoners uitleggen waarom iets belangrijk is en handvaten bieden om tot actie te komen. Met precies dat perspectief hebben we MijnWijkplan ontwikkeld. Via het online platform MijnWijkplan of, onder een andere noemer, Mijn Wijk Groen, heb je als gemeente de mogelijkheid mensen te enthousiasmeren, motiveren en gelegenheid te geven om samen zowel in de openbare ruimte als op privéterreinen aan de slag te gaan om de openbare ruimte te verbeteren.

Mogelijkheden

Op het platform MijnWijkplan kunnen bewoners een idee plaatsen, uitwerken en uitvoeren en kunnen eensgezinde elkaar vinden in dit proces. Hierbij kan de gemeente sturing en ondersteuning bieden door de ideeën te begeleiden en van feedback te voorzien. Tegelijkertijd is het platform een ideaal communicatiemiddel! Denk aan het uitwisselen van ideeën tussen bewoners, het delen van gemeentelijke nieuws richting bewoners en zelfs het meedoen aan duurzame challenges. Een bekend voorbeeld hiervan is natuurlijk het NK tegelwippen, maar ook een idee als Park-Swap kun je op MijnWijkplan uitzetten (je levert je parkeerplaats voor de deur in voor een plek in de parkeergarage en die plek voor jou huis wordt groen). Diverse grote gemeenten maken al gebruik van het platform. Een beleidsmedewerker van een van deze gemeenten legt uit welk effect het gebruik van MijnWijkplan heeft op diens stad:

“Met de bewoners als voorkeursaannemer kun je veel beter de variëteit van het groen bevorderen, alsook de hoeveelheid groen in een stad. Bovendien leidt het tot een hogere tevredenheid, gezonde buurten en meer gemeenschapszin.”

Met behulp van MijnWijkplan:

  • Zetten we een groene beweging op!
  • Kunnen we samen werken aan de grotere opgaven;
  • Spreken we oppervlakte aan die niet in bereik van gemeente ligt;
  • Kunnen we programma’s koppelen en daarmee andere budgetten aanspreken
  • Kunnen bewoners zeggenschap krijgen over hun buurt
  • Verandert de toon van ‘Vind u dit oké?’ naar ‘We hebben u nodig, doet u mee?!’

Wij bieden:

  • Een online participatieplatform voor burgerparticipatie
  • Een demo en een pilot, om het platform eerst even uit te proberen,
  • Implementatie van de participatietool in uw organisatie
  • Lezingen/presentaties t.b.v klimaatadaptatie en biodiversiteit in samenhang met participatie

Contact

Geïnteresseerd of nieuwsgierig? Neem contact op om samen met ons een kijkje te nemen op één van de platforms en met ons in gesprek te gaan over hoe MijnWijkplan/Mijn Wijk Groen participatie in uw gemeente naar een hoger niveau kan brengen. Stuur een e-mail naar Lieke Willems via lieke.willems@planterra.nl.

Meer weten?

Wilt u meer te weten komen over MijnWijkplan of een kijkje in de keuken nemen? Klik hier voor de brochure of ga direct naar MijnWijkplan om een demo aan te vragen.