Smart city en beheer openbare ruimte

De smart city biedt enorm veel kansen voor het verbeteren van het gebruik en de beleving van de openbare ruimte. We staan aan de vooravond van een periode waarin de manier van leven in onze steden en dorpen gaat veranderen door de opkomst van nieuwe technologieën en digitalisering. Dit gebeurt in onze ogen op vier verschillende vlakken:

    1. Het ontwikkelen van beleid voor de smart city
    2. Het verzamelen en analyseren van big data
    3. Het verbeteren van digitale dienstverlening
    4. Het verbeteren van participatie in de openbare ruimte

1. Het ontwikkelen van beleid voor de smart city

Het is geen vraag of we een smart city worden, maar hoe je dat als gemeente doet. Het is een interessant spel om de creativiteit optimaal te benutten en tegelijkertijd inwoners te beschermen. We vinden dat gemeenten keuzes moeten maken over hoe de techniek onze leefomgeving beïnvloedt om ook daadwerkelijk te profileren van de technologische ontwikkelingen.

Gemeenten moeten beleid ontwikkelen waarin wordt ingegaan op ethische dilemma’s rondom ‘privacy’ in de openbare ruimte en flexibilisering van het gebruik van de openbare ruimte. Gebruiksplannen voor de openbare ruimte gaan in onze ogen een veel belangrijkere rol spelen.

Smart city openbare ruimte

2. Het verzamelen en analyseren van big data

Big data is al jaren een begrip in de beheerwereld. Ook wij hebben door jaren van dataverzameling een groot financieel bestand opgebouwd met kostenkengetallen voor ieder product in de openbare ruimte. Door de opkomst van (goedkope) sensoren kunnen we veel beter het gebruik van de openbare ruimte monitoren en ook evalueren. Wij zijn echter van mening dat de openbare ruimte niet enkel kan worden gevangen door te kijken naar acties van mensen. Door dieper in te gaan op het gebruik en de beleving van gebruikers in de openbare ruimte kunnen we openbare ruimten maken die beter worden gebruikt, maar ook nog een fijnere beleving bieden.

3. Het verbeteren van digitale handboeken

Met de invoering van de Omgevingswet wordt het verbeteren van de digitale dienstverlening een nog belangrijke pijler. Wij bieden daarvoor verschillende tools aan die uw gemeente helpen om efficiënter uw openbare ruimte te beheren en te verbeteren. Via HIOR.nl bieden we het digitale handboek voor gemeenten aan waarmee u richtlijnen vastlegt voor de inrichtingen van uw openbare ruimte.

HIOR.nl handboek inrichting openbare ruimte PLANTERRA

4. Het verbeteren van participatie in de openbare ruimte

Net als digitale dienstverlening is participatie een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Het mooie is dat deze twee hand in hand gaan. Samen met digitale experts van Cell[0] ontwikkelden we de Participatiekaart en MijnWijkplan. Op Participatiekaart.nl kunt u samen met inwoners participatie-inactieven in kaart brengen en MijnWijkplan.nl is het interactieve platform voor communicatie tussen de gemeente en haar inwoners.

MijnWijplan Nijmegen

Contact

Graag gaan we met u in gesprek over de kansen die er liggen op het gebied van de smart city. Neem contact met ons op via de contactgegevens in de rechterkolom of stuur een e-mail naar info@planterra.nl.

Onze tools en diensten

MijnWijkplan.nl

Op MijnWijkplan werken bewoners en gemeente samen aan een betere wijk.

HIOR.nl

HIOR.nl is dé digitale tool waarmee de gebruiker in drie muisklikken altijd de juiste set richtlijnen voor een project in de openbare ruimte selecteert.

Participatiekaart.nl

De participatiekaart geeft een overzicht van participatie-initiatieven die de leefbaarheid in de buurt verbeteren.

Doorpraten over de smart city

Wij gaan graag met u in gesprek over uw doelstellingen en hoe wij daar vanuit smart city een bijdrage aan kunnen leveren. Benader direct onze expert op het gebied van smart city Rick Fleur via rick.fleur@planterra.nl of 06 – 44 88 96 19. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.