Nick van der Klauw

Adviseur

nick.vanderklauw@planterra.nl

06 19 01 36 23

Als ruimtelijk planner en stadsverbeteraar heb ik een brede interesse in de wereld om me heen: van de ontstaansgeschiedenis tot het toekomstig landgebruik aan toe. Ik vind het fascinerend hoe de fysieke omgeving, de beleving van het landschap en de belangen van actoren zich als schuivende puzzelstukken tot elkaar verhouden en op een plek samen kunnen komen. Nergens is deze veranderlijke puzzel zo complex en relevant als in de openbare ruimte waar iedereen gebruik van maakt, waar iedereen wat van wil en waar uiteindelijk iedereen verantwoordelijkheid voor draagt.

Om vraagstukken omtrent de openbare ruimte te begrijpen, en zogezegd de puzzel te leggen,  zoom ik graag uit, waarbij ik het liefst met een brede blik naar de ruimtelijke systemen en sociale ontwikkelingen kijk die aan (het gebruik van) de openbare ruimte ten grondslag liggen. Bij het omzetten van die kennis naar praktijk vind ik het belangrijk om uit te gaan van democratische en duurzame principes. De openbare ruimte is namelijk van ons allemaal en zou daarom voor iedereen toegankelijk moeten zijn, nu maar ook zeker in de toekomst, opdat we samen naar een zo eerlijk mogelijke stad en wereld toewerken.

Expertisegebieden

Duurzaamheid

Participatie

Gebruik en beleving