BBV en financiering openbare ruimte

Hoe financier je het beheer van de openbare ruimte?

Hoe financieren we het beheer en de verbetering van de openbare ruimte nu en in de toekomst? Een groot deel van de gemeentelijke begroting heeft betrekking op het beheer van de openbare ruimte. Wij vinden dat kennis over financiën essentieel is om de juiste keuzes te maken en de openbare ruimte structureel te verbeteren en helpen je daar graag bij.

We helpen je onder andere met de volgende vragen:

  • wat het beheer in jouw gemeente zou moeten kosten;
  • wat de financiële impact is van het meenemen van de gemeentelijke ambities op het gebied van klimaatadaptatie, gezondheid, mobiliteit etc.;
  • wat de impact is van het BBV en de notitie Materiële Vaste Activa;
  • hoe je kunt omgaan met het ravijnjaar 2026;
  • wat de gevolgen zijn van het verplicht activeren van investeringen en welke keuzeruimte je daarin hebt;
  • en hoe je daarover het gesprek voert met financiële collega’s

We bieden daarvoor een aantal standaardproducten aan. Het liefst kijken we echter in overleg met jou wat het beste aansluit bij jouw vragen.

Wat kost het beheer van de openbare ruimte?

Financiële doorrekening openbare ruimte

Alles wat je moet weten over financiën

Masterclass Financiën en beheer openbare ruimte

Wat kosten beleidsambities in de openbare ruimte?

Rekenen aan ambities

Hoe financier je beheer van de openbare ruimte

Strategisch financieel advies openbare ruimte

Verder praten? Neem contact met ons op

Marco Hommel

Adviseur

Gerelateerde projecten

Bekijk alle projecten

In Alphen rekenden we het beheer openbare ruimte door

In Deurne gaven we een in-company training over gemeentefinanciën en het BBV