Sven Beekers

Adviseur

sven.beekers@planterra.nl

06 22 85 46 18

Als stadsgeograaf en adviseur openbare ruimte ben ik gefascineerd door de wisselwerking tussen mens en leefomgeving. Want onze leefomgeving doet iets met ons. En als deze weinig met ons doet is dat ook veelzeggend. Maar hoe werkt die wisselwerking tussen mens en omgeving dan? Hoe beïnvloedt onze omgeving onze gevoelens, gedachten en ons gedrag? Als we deze vragen beter kunnen beantwoorden, kunnen we de openbare ruimte aantrekkelijker, gezonder en toekomstbestendiger maken. Dat is precies waar ik gemeenten als stadsverbeteraar bij PLANTERRA graag bij help! De complexe mix aan opgaven die samenkomen in de openbare ruimte maakt het werkveld extra interessant.

Ik reken daarbij ook graag aan de kosten én baten van ingrepen in de openbare ruimte. Kosten en baten moeten daarbij breed worden geïnterpreteerd: kijk niet alleen naar kosten voor aanleg en onderhoud, maar ook naar baten op het gebied van bijvoorbeeld mentale en fysieke gezondheid. Door te denken vanuit maatschappelijke kosten en baten kunnen we aantonen dat investeringen in de openbare ruimte van grote meerwaarde (en dus de investering waard) zijn.

Contact

Graag denk ik samen met u mee over uw vraagstuk. Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 22 85 46 18 of sven.beekers@planterra.nl.

Expertisegebieden

Gezondheid en toegankelijkheid

Gebruik en beleving

Duurzaamheid

Tools waar ik mee werk

Belevingsscan