Martin van der Zwan

Directeur

martin.vanderzwan@planterra.nl

06 54 24 51 21

Het vakgebied Openbare Ruimte is de laatste decennia in een stroomversnelling geraakt. Wijkgericht werken, integraal onderhoud, beeldgericht werken, afstemming sociaal-fysiek en actief burgerschap zijn termen die veel gemeenten voor uitdagingen stellen.

Ik ondersteun deze organisaties, verantwoordelijk voor de openbare ruimte, graag bij het nemen van een volgende stap in hun ontwikkeling.

Hierbij maak ik gebruik van de kennis en ervaring die ik sinds 1995 heb opgedaan met Integraal Beheer van de Openbare Ruimte. Ook mijn opleiding als planoloog met als voorstudie sociologie/bestuurskunde komt hierbij goed van pas.

Mijn expertisegebieden

Tools waar ik mee werk

Participatiespel

Zwerfafval Zelfscan

Projecten waar ik trots op ben

Opinie- en visiestukken