Vervangingsopgave openbare ruimte

/Vervangingsopgave openbare ruimte
Vervangingsopgave openbare ruimte2017-09-29T14:21:23+00:00

Project Description

Ziet uw gemeente de vervangingsgolf in de openbare ruimte als opgave of als kans?

Veel naoorlogse openbare ruimte bereikt het einde van de vervangingsgolf openbare ruimtetechnische levensduur. Maar voor het vervangen van al deze openbare ruimte is vaak niet voldoende geld. Gemeenten kunnen daarbij ook minder dan in het verleden gebruik maken van subsidieregelingen en externe financieringsmogelijkheden. Dat vergt een kritische blik!

PLAN terra heeft voor diverse gemeenten (onder meer ’s-Hertogenbosch, Ede en Amersfoort) de vervangingsbehoeften in kaart gebracht. Daarbij zijn conform uitgangspunten van asset management ook risico’s als veiligheid, kapitaalvernietiging, bereikbaarheid, leefbaarheid en imagoschade beschouwd. Een dergelijk overzicht geeft grip op de daadwerkelijke opgaven en maakt keuzemogelijkheden inzichtelijk en bespreekbaar. Door de risico’s en financieringsmogelijkheden per beheerobject goed in beeld te hebben en in één oogopslag samen te brengen, worden de vervangingskosten beter beheersbaar en kan er een reële raming worden gemaakt van de middelen die daadwerkelijk nodig zijn voor vervangingen. In de eerdergenoemde gemeenten heeft dit tot een duidelijk onderbouwde en vooral reële inschattingen geleid.

risicografiek

PLAN terra ondersteunt graag ook uw gemeente. Neem contact op met een van onze adviseurs.