Wat de beheerder moet met small cells

Ik verwonder me over de radiostilte die er is over de invloed van technologische ontwikkelingen op het beheer van de openbare ruimte. Toegegeven, er wordt wel over gepubliceerd in vakmedia, maar in beheervisies gaat het vooral over sociale, economische en duurzame kansen in de openbare ruimte. De impact van technologie wordt daarbij vaak ‘vergeten’. Het gaat weinig over 5G, robotisering en zelfrijdende auto’s. Dat is gek. En ook weer niet. Futurologen  verkondigen dat  technologie de […]
Read More
Share:

‘Gebruik en beleving’ in de openbare ruimte: Diemen als onderzoeksveld

In een vorige nieuwsbrief hebben wij u voorgesteld aan onze projectgroep ‘Gebruik en Beleving’ en verteld over onze pilot in Leiden. De afgelopen weken hebben wij als projectgroep niet stilgezeten en was Diemen aan de beurt als onderzoeksveld. Door middel van observaties en korte interviews hebben wij het gebruik en de beleving van verschillende plekken in Diemen in kaart gebracht. Interessant om de verschillende factoren die van invloed zijn op gebruik en beleving uit de […]
Read More
Share:

VACATURE: Adviseur Klimaatverandering en Energietransitie

Steeds meer gemeenten streven naar een duurzame, circulaire en energieopwekkende openbare ruimte. Denk aan het hergebruiken van snoeiafval, gerecyclede bankjes en pilots met smart highways. Ook de omschakeling naar gasloze wijken biedt veel kansen om de openbare ruimte te verbeteren. Wellicht de grootste uitdaging voor een duurzame openbare ruimte op de lange termijn bevindt zich echter op het vlak van klimaatverandering. Hoe richten we onze openbare ruimte zo in dat klimaatverandering wordt tegengegaan (klimaatmitigatie), de […]
Read More
Share:

VACATURE: Adviseur Gezondheid en Geluk

De openbare ruimte biedt volop kansen om sociale doelstellingen te realiseren en bij te dragen aan geluk, gezondheid, de bestrijding van eenzaamheid en aan een positieve beleving in een verdichtende stad. Participatie zien wij als een belangrijk middel om betrokkenheid bij de eigen woonomgeving en de sociale samenhang te vergroten. Wij zoeken een adviseur die dit expertisegebied verder op de kaart zet en zo samen met ons werkt aan gezonde en sociale steden waar mensen […]
Read More
Share:

VACATURE: Adviseur Asset Management en Smart City

Hoe financieren we het beheer en de verbetering van de openbare ruimte nu en in de toekomst? De besluitvorming staat al lang niet meer alleen in het teken van technische overwegingen. Gemeenten laten zich steeds meer leiden door de vraag hoe de budgetten voor de openbare ruimte ook bijdragen aan de klimaatadapatieve, biodiverse, gezonde en levendige stad. We komen met nieuwe data ook steeds meer te weten over het gebruik en beleving van de openbare […]
Read More
Share:

Kansenonderzoek BBV

Veel beheerders laten grote kansen liggen om de openbare ruimte te vervangen en te verbeteren doordat ze de financiële kansen niet benutten. In het kansenonderzoek BBV beoordelen ervaren professionals van PLANTERRA en JE Consultancy of uw openbare ruimte-afdeling BBV-proof is. Het resultaat is een beoordeling op zeven punten met een praktische verbeteragenda. Begrotingsscan  Via een begrotingsscan krijgt u inzicht in de opbouw van uw kosten met betrekking tot de openbare ruimte. We vergelijken uw begroting met andere gemeenten […]
Read More
Share: