Hoe het groene beeld van gemeente Cranendonck draaide na participatie

Bij het opstellen van het groenbeleidsplan in Cranendonck bleek participatie zeer waardevol. Ondanks aanvankelijke zorgen waren inwoners enthousiast. Met een bord en een interactief ‘waterspel’ werden de voordelen van groen en oplossingen voor wateroverlast besproken. De participatie onderstreepte het belang van duidelijke communicatie over groen.

Masterclass Financiën en beheer openbare ruimte

Het BBV heeft een enorme impact op het beheer van de openbare ruimte. In deze masterclass op 27 juni 2024 leer je hoe het zit met verplicht activeren, kapitaallasten en afschrijvingstermijnen én wat je er als professional in de openbare ruimte mee kunt. Adviesbureau PLANTERRA (het adviesbureau voor de openbare ruimte) en JE Consultancy (het adviesbureau voor overheidsfinanciën) organiseerden al tientallen succesvolle masterclasses over de keuzes die je in de financiering van het onderhoud, vervanging […]