Stappenplan afvalbakken en adoptie – Gemeente Hattem

2017-10-12T11:09:14+00:00

Hoe geef je bezuinigingen vorm? Zijn bezuinigingen mogelijk op het schoonhouden van de openbare ruimte? Wat zijn de mogelijkheden voor het verminderen van het aantal afvalbakken, voor zelfbeheer in de openbare ruimte en/of verminderen van het areaal van de openbare ruimte? Ook gemeente Hattem moet bezuinigingen en de gemeenteraad heeft onder het motto "Kracht!" bezuinigingscases [...]

Basis in Beeld – Gemeente Ede

2017-10-12T11:21:57+00:00

Wat beheer je eigenlijk allemaal precies als afdeling beheer en onderhoud? En hoeveel geld heb je daarvoor beschikbaar? Om de openbare ruimte verder te kunnen verbeteren, moet eerste in beeld worden gebracht wat er precies allemaal is. De gemeente Ede bracht daarom met behulp van PLANTERRA de basis in beeld; een overzicht voor bestuurders, adviseurs en beheerders van [...]

‘Taboeloos’ bezuinigen – Gemeente Diemen

2017-10-13T10:51:08+00:00

Is ook uw organisatie door het college verzocht om mogelijke structureel ombuigingen (dmv. bezuinigingen en extra inkomsten) in kaart te brengen? PLANTERRA maakte in opdracht van de gemeente Diemen een 'taboeloze' maatregelenkaart voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hierin zijn interessante bezuinigingen en extra inkomsten geformuleerd die zowel het financiële, maatschappelijke als [...]

IBOR Bio Science Park Leiden – Gemeente Leiden

2017-10-13T14:50:54+00:00

Het Bio Science Park in Leiden (gelegen ten westen van het centraal station) is een bijzonder gebied. Het park behoort tot de top 5 van de meest succesvolle scienceparken in Europa. Er zijn, naast de Universiteit Leiden en het LUMC, vele (internationale) bedrijven gevestigd. Grote delen van de openbare ruimte zijn dan ook semi-openbaar: toegankelijk [...]