Financieel advies beheer openbare ruimte

//Financieel advies beheer openbare ruimte

Masterclass BBV brengt beheerders en financiële controllers bij elkaar…

2018-07-10T10:29:54+02:00

Het BBV regelt de wijze waarop overheden hun financiën moeten begroten en verantwoorden. De regeling is in de eerste plaats een aangelegenheid voor de afdelingen Financiën, maar de BBV 2017 is ook relevant voor de beheerders van openbare ruimte. Zo moeten gemeenten hun investeringen met maatschappelijk nut (zoals wegen, plantsoenen en bruggen) voortaan verplicht [...]

Stappenplan afvalbakken en adoptie – Gemeente Hattem

2017-10-12T11:09:14+02:00

Hoe geef je bezuinigingen vorm? Zijn bezuinigingen mogelijk op het schoonhouden van de openbare ruimte? Wat zijn de mogelijkheden voor het verminderen van het aantal afvalbakken, voor zelfbeheer in de openbare ruimte en/of verminderen van het areaal van de openbare ruimte? Ook gemeente Hattem moet bezuinigingen en de gemeenteraad heeft onder het motto "Kracht!" bezuinigingscases [...]

Basis in Beeld – Gemeente Ede

2017-10-12T11:21:57+02:00

Wat beheer je eigenlijk allemaal precies als afdeling beheer en onderhoud? En hoeveel geld heb je daarvoor beschikbaar? Om de openbare ruimte verder te kunnen verbeteren, moet eerste in beeld worden gebracht wat er precies allemaal is. De gemeente Ede bracht daarom met behulp van PLANTERRA de basis in beeld; een overzicht voor bestuurders, adviseurs en beheerders van [...]

‘Taboeloos’ bezuinigen – Gemeente Diemen

2017-10-13T10:51:08+02:00

Is ook uw organisatie door het college verzocht om mogelijke structureel ombuigingen (dmv. bezuinigingen en extra inkomsten) in kaart te brengen? PLANTERRA maakte in opdracht van de gemeente Diemen een 'taboeloze' maatregelenkaart voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hierin zijn interessante bezuinigingen en extra inkomsten geformuleerd die zowel het financiële, maatschappelijke als [...]