Omgevingswet en de openbare ruimte

De Omgevingswet betekent een grote omschakeling voor gemeenten. In 2021 als de Wet ingaat, maar ook nu al. Gemeenten moeten anders gaan werken – een stuk integraler, digitaler en transparanter dan voorheen. 

De Omgevingswet is van nature een feestje van de afdeling ruimtelijke ordening. Maar dat betekent niet dat beheerders aan de zijlijn moeten toekijken bij het opstellen van een omgevingsvisie; zij kunnen juist enorm waardevolle input leveren.

Beheerders weten als geen ander wat er werkelijk speelt in de openbare ruimte. Hierbij moet er niet alleen gedacht worden aan het beheren en onderhouden van de huidige openbare ruimte, maar ook aan de openbare ruimten van de toekomst. Rekening houden met transities op het gebied van klimaat, vergrijzing, energie en verdichting noemen wij kansgestuurd beheer. Ook de Omgevingswet gaat uit van het pakken van kansen en wellicht zouden we deze vorm van beheer dan ook Omgevingswetgestuurd beheer kunnen noemen.

Uw gemeente Omgevingswet-proof

De Omgevingswet-gedachte zit in het DNA van PLANTERRA. Wij hebben de openbare ruimte altijd al integraal benaderd: wij betrekken alle partijen, van afvalinzameling en handhaving tot communicatie en bewoners. We zijn bovendien experts op het gebied van participatie, beleving en digitalisering – aspecten die niet meer weg te denken zijn als de Omgevingswet ingaat.

PLANTERRA begeleidt processen die leiden tot een omgevingsvisie en wij kunnen deze ook schrijven. Wij kunnen ervoor zorgen dat het beheer en onderhoud van de openbare ruimte goed wordt geborgd in de visies. Wij bieden cursussen over de Omgevingswet aan, zodat voor u duidelijk is wat er voor u, als beheerder, gaat veranderen en wat u daarmee moet doen.

Ook kunnen we de Omgevingswet helpen borgen in uw organisatie. Wij inventariseren uw huidige beleid, brengen in beeld hoe de Omgevingswet zal landen in uw organisatie en adviseren u over de volgende stap richting het Omgevingswet-proof maken van uw gemeente.

Contact Omgevingswet openbare ruimte

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over onze expertise op het gebied van de Omgevingswet en hoe we die kunnen inzetten bij uw vraagstuk.

Onze tools en diensten

Leertraject Toekomst van Beheer

Het leertraject Toekomst van Beheer is een studieprogramma van 16 maanden waarin je werkt aan de competenties van de nieuwe beheerder en tegelijkertijd met collega-gemeenten vorm geeft aan de toekomst van beheer. Lees meer.

Masterclass Omgevingswet voor beheerders

In de masterclass Omgevingswet voor beheerders komt u alles te weten over de toekomst van beheer in relatie tot de Omgevingswet.

Beleidsanalyse Omgevingswet

We brengen in beeld welke beleidstukken op het gebied van beheer in uw gemeente aangepast, vervangen of samengevat moeten worden om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

Wij schrijven uw omgevingsvisie na een passend participatie- en organisatietraject vanuit onze brede expertise over de fysieke leefomgeving.

Onze resultaten

In ons leertraject Toekomst van Beheer helpen we beheerders om zich voor te bereiden op de impact van de Omgevingswet op hun werk.

Doorpraten over Omgevingswet en beheer

Wij gaan graag met u in gesprek over uw doelstellingen en hoe wij daar vanuit onze kennis op het gebied van de Omgevingswet een bijdrage aan kunnen leveren. Benader direct onze expert op het gebied van de Omgevingswet Jeroen Bruinenberg via jeroen.bruinenberg@planterra.nl of 06 – 19 01 53 87. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.