Lieke Willems

Adviseur Groen

lieke.willems@planterra.nl

06 17 96 46 48

Als architect ben ik altijd geïnteresseerd geweest in het koppelen van gebruik en beleving binnen een ontwerp. Hoe worden wij mensen beïnvloed door onze omgeving en hoe kan een ruimte een positieve bijdrage leveren aan ons gevoel van mentaal en fysiek welzijn?

De invloed van de omgeving op ons

Wij nemen de omgeving voor het grootste gedeelte waar in de periferie van ons zicht. Dit deel is wazig maar deze signalen komen wel direct binnen in het emotionele deel van onze hersenen.  Hierdoor heeft de omgeving een grote invloed op hoe wij ons voelen.

De gebouwde omgeving en de natuurlijke omgeving hebben beide hun kwaliteiten die beide op een andere manier ons welzijn beïnvloeden. De gebouwde omgeving is vooral een facilitator voor samenkomst, interactie, werk, mobiliteit enz. en de natuurlijke omgeving geeft ons rust, creativiteit, recreatie en sociale interactie. Door het bij elkaar brengen hiervan ontstaat een leefruimte die voor ons mensen een bonusuitwerking heeft en daarnaast ook een geweldige bijdrage aan onze natuurlijke ruimte kan bewerkstelligen.

Zet de natuur centraal

Door natuur integraal te verwerken en als één van de pijlers voor de stedelijke context te zien, kunnen onze steden duurzaam worden voor de toekomst. De mens centraal door natuur centraal te zetten. Zo maken we een mentaal en fysiek gezondere plek voor mensen en een biodiverser en natuurinclusievere openbare ruimte die helpt klimaatverandering op te vangen en (als we dit maar genoeg kunnen uitbreiden) zelfs de klimaatverandering te kunnen keren.

Ik vind het mooi om dit samen met onze opdrachtgevers te kunnen oppakken, onderzoeken en uitrollen en zo Nederland stukje bij beetje een duurzame toekomst te geven.