Gebruik en beleving openbare ruimte

De druk op onze steden neemt toe. De ambitie van veel gemeenten om de woningvraag binnenstedelijk op te lossen, betekent dat steden verdichten en de openbare ruimte verkleint. Dit heeft een impact op de manier waarop we de openbare ruimte gebruiken en beleven. Gemeenten stellen zich steeds vaker tot doel om gewenst gebruik te stimuleren en de beleving te verhogen. Daar dragen wij graag aan bij!

Methodieken en theorieën uit de omgevingspsychologie druppelen door naar het beheer van de openbare ruimte. Beheerders vragen zich af hoe ze de openbare ruimte nou zo beheren en verbeteren zodat ze aantrekkelijke plekken maken waar verschillende gebruikers graag verblijven en zich fijn door verplaatsen?

Dit begint natuurlijk met een heldere visie waarin gebruik en beleving een belangrijke rol spelen. In al onze beleidsplannen openbare ruimte stellen wij voor om naast asset management en beeldkwaliteitsmethodieken in te zetten op mensgericht beheer waarin nadrukkelijk wordt gekeken naar de beleving en het gebruik van de openbare ruimte.

Gebiedsgerichte beheer- en gebruiksplannen

Die visies moeten worden omgezet naar programma´s. (Gebiedsgerichte) beheer- en gebruiksplannen waarin ambities worden bepaald en indicatoren worden vastgesteld. Onze digitale tool MijnWijkplan is een ideaal platform om wensen en ervaringen op te halen bij uw inwoners.

Ook in het opstellen van bestekken voor (her)inrichting van de openbare ruimte bieden we via HIOR.nl een set met richtlijnen aan die zich richten op het stimuleren van gewenst gebruik en een goede beleving. Het succes van een bankje is voor een groot deel afhankelijk van de plaatsing, niet het materiaal.

Gebruik en beleving openbare ruimte (verdichting)Monitoring en evaluatie gebruik en beleving

De grootste stappen die gemeenten kunnen zetten in het structureel verbeteren van gebruik en beleving van de openbare ruimte ligt op het vlak van monitoring en evaluatie.

We ontwikkelden zelf het Gedragswiel en de Belevingsscan en hebben daarnaast een brede set van wetenschappelijke methodieken tot onze beschikking waarmee we de beleving en het gebruik van de openbare ruimte op locatie- en wijkniveau in kaart kunnen brengen. Deze methodieken hebben we getest in verschillende steden in Nederland.

Contact

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over onze methodieken en de manier waarop we gebruik en beleving toepassen in onze dienstverlening.

Onze tools en diensten

Gedragswiel

Aan de hand van ons gedragswiel kijken we welke oplossingen u heeft om het gewenste gedrag van uw inwoners te stimuleren en het ongewenste gedrag te voorkomen.

Aanpak zwerfafval

Via een eigen analysekader gaan we met uw organisatie aan de slag om het zwerfafval in uw gemeente aan te pakken.

Doorpraten over verdichting, gebruik en beleving

Wij gaan graag met u in gesprek over uw doelstellingen en hoe wij daar vanuit onze kennis op het gebied van gebruik en beleving een bijdrage aan kunnen leveren. Benader direct onze expert op het gebied van gebruik en beleving Martin van der Zwan via martin.vanderzwan@planterra.nl of 06 – 54 24 51 21. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.