Gezonde leefomgeving

De helft van de volwassenen heeft overgewicht of obesitas, het percentage kinderen en jongeren die te zwaar zijn stijgt, stressklachten onder jongeren nemen toe en veel ouderen voelen zich eenzaam. Dit ligt deels aan onze omgeving, die voornamelijk tot stand is gekomen zonder dat stil is gestaan bij het belang van een gezonde omgeving voor onze inwoners. De Omgevingswet erkent straks officieel het belang van een gezonde leefomgeving, maar hoe maak je de leefomgeving dan gezond(er)?

Onze leefomgeving is in de afgelopen decennia veranderd. De stad is steeds drukker geworden door autoverkeer met een verminderde luchtkwaliteit tot gevolg. De stad verdicht door het groeiende aantal woningen zonder dat de omvang van straten en pleinen is toegenomen. Door klimaatverandering worden onze straten en pleinen te heet en merken we hoe belangrijk groene, koele plekken zijn.

Integrale aanpak voor een gezonde stad

Wij helpen gemeenten om de openbare ruimte gezonder en toegankelijker te maken waarbij we rekening houden met verschillende doelgroepen. Een integrale aanpak met inwoners, partnerorganisaties (zoals GGD’en en GHOR-bureaus) en collega’s vanuit verschillende beleidsterreinen (zoals het sociale en gezondheidsdomein) is daarbij cruciaal.

Een gezonde openbare ruimte is er een die gezond gedrag stimuleert en beschermt tegen ongezonde invloeden. Denk aan schuifel-, wandel- en fietsroutes om te bewegen, schaduwrijke plekken, veilige routes naar scholen, gerichte nudges, (natuur)speelplekken en (eetbaar) groen op pleinen, parken om sociale ontmoetingen te faciliteren of om tot rust te komen.

Contact

Wij denken graag met u mee over het gezonder en toegankelijker maken van uw openbare ruimte.

Onze diensten en tools

Gezondheidsspel

Met de inzet van het gezondheidsspel kijken we aan de hand van inspiratiekaartjes welke concrete ingrepen u kunt doen om de gezondheid en toegankelijkheid in de openbare ruimte te verbeteren.

Gebiedsscan sociaal-fysiek

Met de gebiedsscan brengen we de sociale en fysieke gezondheidsopgaven van een gebied in kaart, zodat duidelijk wordt waar de grootste opgave ligt.

Onze resultaten

In Tilburg brachten we het fysieke en sociale domein bij elkaar om via de gebiedsscan samen te bepalen waar en hoe de openbare ruimte bij kan dragen aan gezondheidsdoelstellingen.

Doorpraten over gezondheid en de openbare ruimte

Wij gaan graag met u in gesprek over uw doelstellingen en hoe wij daar vanuit onze kennis op het gebied van gezondheid een bijdrage aan kunnen leveren. Benader direct onze expert op het gebied van toegankelijkheid en gezondheid Linde van den Brink via linde.vandenbrink@planterra.nl of 06 – 57 62 30 49. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.