Linde van den Brink

Adviseur Omgevingspsychologie

linde.vandenbrink@planterra.nl

Omgevingspsychologie, het onderzoeken van de manier waarop de omgeving ons gedrag en gevoel onbewust beïnvloedt, is in mijn ogen het allermooiste vak dat er bestaat. In het begrijpen van de beleving, het gedrag, en de leef- en werkomstandigheden van mensen, ligt ook de sleutel om die te kunnen verbeteren.

Visie Linde van den Brink

Bij PLANTERRA richt ik mij op de maatschappelijke vraagstukken in de openbare ruimte. De openbare ruimte vervult niet alleen een functionele behoefte, bijvoorbeeld voor mobiliteit of recreatie, maar heeft ook onbewust invloed op welbevinden en gezondheid. En voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld kinderen uit buurten met een lagere economische status, kan een goede openbare ruimte een cruciaal verschil maken. Er ligt dus een verantwoordelijkheid bij inrichtende en beherende partijen om de effecten van hun keuzes te onderkennen en op een positieve manier in te zetten.

Mijn werkwijze

Als omgevingspsycholoog help ik opdrachtgevers om de openbare ruimte zo in te richten en te beheren dat:

  • Bewoners zich prettiger, gezonder en veiliger voelen
  • Zij geholpen en gestimuleerd worden bij het maken van gezonde leefstijlkeuzes en duurzaam gedrag
  • Onderlinge contacten gefaciliteerd worden
  • Deze ook via onbewuste processen bijdraagt aan welbevinden
  • En voldoet aan de verschillende behoeften en wensen.

Met ons belevingsmodel breng ik in kaart welke omgevingsfactoren van invloed zijn, en wat er in de inrichting en beheer moet veranderen om de verschillende doelstellingen te halen. Door het gesprek aan gaan met verschillende disciplines binnen deze vakgebieden en in creatieve werkvormen met bewoners creëren we samen een openbare ruimte die bijdraagt aan gezondheid en welbevinden.

Contact met omgevingspsycholoog Linde van den Brink

Wil je meer weten of wil je een keer kennismaken? Neem dan contact met me op via e-mail of 06 57 62 30 49.