Meinrad van der Scheer

Adviseur

meinrad.vanderscheer@planterra.nl

06 22 89 36 31

De openbare ruimte is een plek waar we allemaal gebruik van maken, ieder op zijn eigen manier. De een sport, de ander speelt en weer een ander zit op een bankje. Zo kan de openbare ruimte zorgen voor ontmoeting, verbeterde gezondheid en een prettige leefomgeving. Maar naast deze sociale componenten kan de openbare ruimte ook een belangrijke bijdrage leveren aan de vele uitdagingen waar we voor staan in de bebouwde omgeving, zoals hittestress, wateroverlast of biodiversiteitsverlies. Dat dit allemaal samenkomt in de openbare ruimte maakt het complex speelveld én tegelijkertijd biedt het enorme kansen om deze verschillende uitdagingen gelijktijdig en integraal aan te pakken.

Als stadsverbeteraar bij PLANTERRA zet ik mij dan ook graag in om deze verschillende uitdagingen integraal aan te vliegen en daarbij verschillende schaalniveaus te verbinden om zo tot een leefomgeving te komen waar iedereen zich thuis voelt, nu en in de toekomst.

Expertisegebieden

Duurzaamheid en vergroening

Participatie

Gebruik en beleving