Annika Prinsen

Adviseur

annika.prinsen@planterra.nl

06 17 78 82 42

Tijdens mijn studies (sociale) gezondheidswetenschappen en sociale geografie, heb ik me verdiept in de dynamische relatie tussen gezondheid en onze leefomgeving. Geen enkele relatie is hetzelfde: net als ieder mens, zijn leefomgevingen uniek waardoor de relatie tussen de twee ook uniek is. Om een gezonde leefomgeving of openbare ruimte te creëren bestaat er geen ‘one size fits all’ oplossing. Maatwerk is daarom nodig. Het geeft mij energie om samen met betrokkenen te ontdekken waar gezondheidsbehoeften liggen, waar kansen liggen in het gebied en hoe we een openbare ruimte kunnen creëren die gezond is.

Gezondheid is daarbij een aspect met veel raakvlakken met andere onderwerpen in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan de mobiliteitstransitie waarbij een omgeving wordt ingericht om wandelen en fietsen te stimuleren als alternatief voor de auto, wat ook nog gezond is. Of een toename van groenoppervlak in steden als onderdeel van een klimaatadaptatiestrategie, wat ook nog eens stressverlagend is. In mijn werkzaamheden bij PLANTERRA zoek ik daarom graag naar dergelijke synergiën om zo bij te dragen aan integraal maatwerk.

Expertisegebieden

Gezondheid en toegankelijkheid

Gebruik en beleving

Duurzaamheid