Privacyverklaring PLANTERRA

PLANTERRA verwerkt persoonsgegevens van relaties en partners met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De volgende onderwerpen komen in deze privacyverklaring aan bod:

  • Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens
  • Bewaarperiode gegevens
  • Delen persoonsgegevens met derden
  • Rechten om persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen
  • Beveiliging

Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens

PLANTERRA verzamelt persoonsgegevens uitsluitend, voor zover noodzakelijk, voor de uitvoering van haar werkzaamheden en opdrachten. De persoonsgegevens omvatten zowel de actuele als de potentiƫle zakelijke relaties van PLANTERRA.

PLANTERRA kan persoonsgegevens gebruiken om contactpersonen telefonisch, per e-mail of per post berichten te sturen of persoonlijk contact op te nemen. PLANTERRA gebruikt persoonsgegevens van contactpersonen om:

  • onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren;
  • hen te informeren over actuele ontwikkeling in ons vakgebied;
  • hen nieuwsbrieven te versturen;
  • relaties met contactpersonen te onderhouden;
  • betalingen en facturen af te handelen.

Alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks heeft opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons zijn versterkt, worden bewaard en gebruikt bij onze diensten.

Bewaarperiode van de gegevens

PLANTERRA gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en bewaart deze goed en veilig. Persoonsgegevens worden bij een verzoek tot wissen verwijderd of wanneer PLANTERRA besluit om deze persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen.

Delen persoonsgegevens met derden

PLANTERRA verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Rechten om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens, die PLANTERRA Ā verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PLANTERRA. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u het recht heeft om bij ons een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die PLANTERRA van u heeft, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar of de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@planterra.nl.

Beveiliging

PLANTERRA neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of mocht u aanwijzingen hebben van misbruik, neem dat contact op via info@planterra.nl.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen mogelijk data over u verzamelen, cookies gebruiken, additionele derde-partij tracking implementeren en uw interactie met hun inhoud monitoren, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten (embedded) inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op de betreffende website.