Duurzaamheid openbare ruimte

Werken aan duurzaamheid is actueel. De collegeprogramma’s geven een variatie aan doelen voor de komende jaren; verminderen CO2-uitstoot, energieneutraal worden en inspelen op de circulaire economie. Wij hebben een uitgebreide duurzaamheidsdatabase met honderden maatregelen die u als beheerder kunt nemen.

De uitdaging is om overzicht te houden in deze snel ontwikkelende praktijk en maatregelen te vertalen naar een samenhangende aanpak en beleid. Daar kunnen we u bij helpen.

In de praktijk

Wat betekenen deze duurzaamheidsdoelstellingen in de praktijk bij het werken aan de openbare ruimte? Hoe draagt beheer en onderhoud bij? Elke beheerorganisatie onderneemt al actie door:

  • geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken;
  • te streven naar een lager energieverbruik;
  • of hernieuwbare en recyclebare materialen toe te passen.

Duurzaamheid openbare ruimte beheerDuurzaamheidsdoelen beheer scherpstellen

PLANTERRA ontwikkelde een duurzaamheidsdatabase om meer grip te krijgen op deze vragen. In de database hebben we voor honderden acties berekend wat de milieuwinst of milieubesparing is als u deze maatregel invoert.

De praktijk laat een groeiende, inspirerende stroom van concrete toepassingen, ontwikkelingen en voortdurende innovaties zien. Onze database geeft een gestructureerd overzicht van de actuele, praktische mogelijkheden en verbindt deze met meetbare prestaties en beleidsdoelstellingen.

Onze database gecombineerd met een duurzaamheidsinspiratiespel zijn op verschillende manieren inzetbaar:

  • Als kennismaking met duurzaamheid in de openbare ruimte en ter inspiratie voor de eigen situatie. Een eerste, brede indruk van mogelijkheden en discussie over de wenselijke toepassingen in de eigen gemeente.
  • Het vinden van maatregelen in de openbare ruimte die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen.
  • Inventariseren wat in de praktijk al gebeurt en deze maatregelen koppelen aan een samenhangende strategie met bijbehorende prestaties en doelen.

PLANTERRA helpt om keuzes te maken en meer grip op de eigen situatie te krijgen. Met een overzicht van doelen, prestatie-eisen en te implementeren maatregelen beschikt de afdeling beheer openbare ruimte over een slagvaardig instrument om duurzaamheid een volwaardige eigen plek te geven.

Onze tools en diensten

Benchmark Duurzaamheid

In de Benchmark Duurzaamheid analyseren we waar de kansen liggen om vanuit beheer bij te dragen aan duurzaamheidsdoelstellingen en maken we inzichtelijk welke CO2-besparing u realiseert.

Duurzaamheidsspel

In het duurzaamheidsspel kijken we aan de hand van spelkaarten naar de mogelijkheden op het gebied van duurzaam beheer en maken we samen een prioriteringslijst voor uitvoering.

Onze resultaten

Klimaatatlas

Samen met Nelen & Schuurmans hebben we voor het Twents waternetwerk de klimaatatlas ontwikkeld.

Duurzame ontwikkelingen Nijmegen

Voor gemeente Nijmegen ontwikkelden we een digitale folder over duurzame ontwikkelingen in de stad in het kader van Green Capital.

Doorpraten over duurzaamheid

Wij gaan graag met u in gesprek over uw doelstellingen en hoe wij daar vanuit onze duurzaamheidsexpertise een bijdrage aan kunnen leveren. Benader direct onze expert op het gebied van duurzaamheid Marco Hommel via marco.hommel@planterra.nl of 06 – 54 24 50 36. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.