Xander Verweij

Adviseur

xander.verweij@planterra.nl

06 26 22 80 20

Wie ik ben

Mijn naam is Xander Verweij en ik heb een brede interesse voor ruimtelijke ordening en aanverwante processen. Ik heb dan ook een voorkeur voor integrale projecten, waarin (alle) facetten van de openbare ruimte samenkomen. Hoewel ik een groene achtergrond heb in zowel opleiding als werkervaring bekijk ik projecten dus graag integraal. Mijn expertise ligt op het gebied van groen, maar er spelen uiteraard veel meer belangen in onze leefomgeving. Tevens heb ik een specifieke interesse voor historie en funerair erfgoed, met een passie voor begraafplaatsen. Ik heb dan ook ervaring met het opstellen van beheer, beleid en andere adviezen voor begraafplaatsen.

Na een aantal jaren gewerkt te hebben bij gemeenten zit ik nu aan de andere kant van de tafel bij Planterra als adviseur buitenruimte voor gemeenten, provincies, waterschappen en andere instanties.
Ik vind het erg interessant om vragen uit de praktijk te koppelen met de ambities uit de markt en deze te combineren in plannen.

Contact

Ik wil graag meedenken en bijdragen bij (integrale) plannen die concreet, leesbaar en praktisch uitvoerbaar zijn. Graag denk ik met u mee over uw vraagstuk. Neem vrijblijvend met mij contact op via xander.verweij@planterra.nl.

Expertisegebieden

Begraafplaatsen

Groen

HIOR.nl