Wies van Kats

Adviseur en trainer

wies.vankats@planterra.nl

06 1990 0602

Ik help maatschappelijke organisaties verder in het slimmer, efficiënter en met meer lol (samen) te werken. Zonder wrijving geen glans. Resultaatgedreven. Mijn vakgebied: verandermanagement en communicatie (gedragsbeïnvloeding).

Een opdracht waar ik trots op ben

Binnen de gemeente Eindhoven heb ik meegewerkt aan een onderzoek naar hoe participatie plaatsvond. Welke vormen van interactie zijn er en hoe kan je een participatieproces het beste vorm geven? Alle kennis kwam vanuit de organisatie, er was namelijk al heel veel. De uitdaging lag veel meer in het van elkaar leren en om op de reeds opgedane kennis zichtbaar en deelbaar te maken.

Manier van werken

Ik kijk graag met een ‘lekenblik’ naar opgaves om zo tot creatieve oplossingen te komen. Iets ingewikkeld maken is makkelijk, maar om het begrijpbaar te maken en uitvoerbaar dat is een heel ander verhaal. Daarnaast werk ik binnen opdrachten graag met de mensen die het moeten doen. Daarbij heb ik een faciliterende/begeleidende rol en focus ik mij op het ontwikkelen van gedrag en vaardigheden binnen organisaties.

  • Onderzoeken en definiëren van vraagstukken (samenwerking, participatie, communicatie)
  • Vormgeven en begeleiden van participatietrajecten (focus op gedrag en communicatie)
  • Vormgeven en begeleiden van verandertrajecten en ontwikkelingstrajecten

Mijn expertisegebieden

Communicatie