Marieke van der Klaauw

Adviseur

033 432 12 12

Na de bachelor Sociale geografie en Planologie en de master Urban Geography aan de universiteit van Utrecht ben ik begonnen als adviseur bij PLANTERRA. Stadsgeografie was voor mij een uitdagende opleiding, omdat maatschappelijk relevante onderwerpen hierbij aan bod kwamen.

Het veranderen van de leefomgeving waarbij zichtbare sociale en fysieke verbeteringen bereikt worden, is voor mij de reden waarom mijn interesse in dit vakgebied is ontstaan en is gegroeid in de afgelopen jaren. Door mijn geografische bril kijk ik nu anders naar steden. Hoe ze zijn ingericht, wie er wonen en welke sociale processen er zich afspelen.

Onderwerpen waar mijn interesse naar uitgaat, hebben te maken met sociale vraagstukken in de stad, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Ik zie het als uitdaging om na te denken over oplossingen voor de problematiek van de dynamische stad.

Mijn afstudeeronderzoek besloeg de invloed van de (sociale en fysieke) omgeving op het eet- en beweeggedrag van mensen. Welke barrières ervaren mensen waardoor ze niet gezond eten of bewegen en waarom ervaren ze die? Hoe kan de omgeving bijdragen aan een gezondere leefomgeving, waardoor gezond gedrag gestimuleerd wordt?

Ik hoop door mijn functie bij PLANTERRA bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling en verbetering  van de openbare ruimte, niet alleen op het gebied van gezondheid maar ook door een prettige, veilige en schone leefomgeving te creëren in samenwerking met alle betrokken partijen.