Evert Jan van de Kamp

Adviseur 

06 13 05 58 32

Wanneer voel jij je thuis in de openbare ruimte? En hoe kan ik jou als gebruiker van deze openbare ruimte helpen om je thuis te laten voelen? Vragen die ik je zeker zal stellen mocht ik je persoonlijk spreken. Het blijft voor mij gelukkig niet bij het stellen van deze vragen. In alles wat ik doe als adviseur streef ik ernaar om mensen thuis te laten voelen in de openbare ruimte en deze buitenruimte mooier, duurzamer en aantrekkelijker te maken. Hierbij stel ik de gebruiker centraal.

Participatie en digitale tools

Vanuit een brede basis in het vakgebied van de openbare ruimte heb ik me gespecialiseerd in het geven van advies over participatie in de openbare ruimte en de implementatie van digitale tools in gemeentelijke organisaties. Verder zet ik mijn expertise in bij het opstellen van beleids- en beheerplannen. Zo hielp ik verschillende gemeenten, door het opstellen van beeldkwaliteitsplannen, stappen te zetten in het ‘beeldgerichte werken’.

Ook ondersteunde ik gemeenten bij het maken van een professionaliseringsslag in de omgang met participatie-initiatieven. Mijn kennis over het gebruik van, de communicatie over en de implementatie van digitale tools helpen me om gemeenten te laten werken met MijnWijkplan en HIOR.

Hoe ik werk

Om dit doel te kunnen verwezenlijken focus ik me op het creëren van een goede samenwerking tussen partijen of afdelingen, draagvlak om ideeën tot uitvoering te brengen en een betere communicatie tussen gemeente en bewoners. Door me hierop te richten hoop ik bij te dragen aan een duurzame, mooie en aantrekkelijke openbare ruimte.

In mijn werkzaamheden combineer ik enthousiasme met een hoge mate van verantwoordelijkheid en een nauwkeurige werkwijze. Neem contact met mij op via evertjan.vandekamp@planterra.nl.