Aan de hand deze digitale toolbox kan bepaald worden wat ‘goed groen’ is voor een bepaalde locatie.

 

De digitale toobox benader je via: www.planterra.nl/vergroenen

EISEN OPSTELLEN

VOORSTELLEN DOEN

PLEKKEN KIEZEN

PARTICIPATIE

Participatieregels

OVERIGE DOCUMENTEN

Speluitleg

VRAGEN?

info@planterra.nl