PUBLICATIES

Welkom op onze publicatiepagina! Hier leest u de artikelen van onze stadsverbeteraars die zijn gepubliceerd in vakbladen en vindt u onze videos terug. U kunt ze lezen en downloaden met de knoppen onder de publicaties. Wilt u geen publicatie meer missen, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Hoe borg je biodiversiteit straks in het gemeentelijk beleid? Collega Jeroen werd onlangs voor vakblad Stedelijk Interieur gevraagd wat de kansen zijn voor biodiversiteit in de omgevingsvisie, het programma en het omgevingsplan. ´Uiteindelijk is er een ruimtevraag en een budgettaire vraag en moeten daarin belangen worden afgewogen.´

Voor groenexperts, groenbeheerders en regisseurs openbare ruimte liggen er grote kansen om bij te dragen aan het succes van de grootste wetswijziging sinds 1848. Jeroen zette voor vakblad Groen op een rij wat u in ieder geval moet weten als groenbeheerder bij de gemeente.

Dat de straat opengaat ervaren bewoners soms als overlast. Aan de andere kant biedt het de kans om de openbare ruimte eens kritisch te bekijken, aan te pakken en te verbeteren. Iris Cockx, adviseur bij PLANTERRA, zet de opties en kansen voor de energietransitie op een rij.

In het Tilburgse experiment ‘Kijk op je Wijk’ bepalen bewoners via onderhoudsdilemma’s en geldzakjes zelf waar het geld aan wordt uitgegeven. Het resultaat: minder groenonderhoud, meer vegen. Collega’s Evert Jan en Jeroen tekenden de resultaten op.

Veranderingen en trends in de samenleving vragen om een andere vorm van beheer. Het denken in kwaliteitsniveaus moet plaatsmaken voor het denken in kansen. Ook zouden ingrepen toekomstgerichter gemotiveerd moeten zijn. Collega Martin schreef samen met Harro Verhoeven (CROW) over de visie op kansgestuurd beheer.

Een dik handboek met gedetailleerde regels over de gewenste inrichting van de
openbare ruimte. De gemeente Tilburg pakte het samen met PLANTERRA anders aan. Met het nieuwe digitale Handboek Inrichting Openbare Ruimte kan de creativiteit van de markt benut worden.

Elke bewonersavond weer dezelfde groepen. De gemeente Nijmegen ging ermee aan de slag en ontwikkelde samen met PLANTERRA MijnWijkplan. Collega Rick vertelt er samen met Annique van Iersel (gemeente Nijmegen) over.

Steeds vaker worden besteksvoorwaarden ingezet voor het concreet maken van beleidsdoelen, zoals Social Return. Nieuw is het ‘participatiebestek’: aannemers worden mede afgerekend op hun bijdrage aan burgerparticipatie. De gemeente Dordrecht zette samen met adviesbureau PLANTERRA een pilot op. Collega Martin vertelt erover.

Veel gemeenten doen hun uiterste best om bewoners en ondernemers te betrekken bij de werkzaamheden en plannen in de wijk. Maar hoe zorg je er
voor dat je niet steeds met dezelfde mensen spreekt? Het digitale platform
MijnWijkplan.nl dat de gemeente Nijmegen lanceerde is het antwoord. Collega Rick vertelt erover.

Stadsverbetering: een nieuwe manier voor het beheer van de openbare ruimte.  Martin van der Zwan en Stanzi Winkel schreven hier samen een artikel over. Geïnspireerd door de Design Thinking methode beschrijven ze de karakteristieken van deze nieuwe manier.