Project Description

Welke kwaliteit heeft het beheer en onderhoud van de openbare ruimte? Welke achterstand hebben we ten opzichte van de ambitie? Wat komt er de komende 10 jaar op ons af? Hebben we voldoende middelen om onze wensen waar te maken?

De gemeente Haarlem wilde weten wat hen in het beheer van de openbare ruimte de komende 10 jaar te wachten staat. In 2000 moest de gemeente de noodklok luiden en is vervolgens een periode met een intensieve aanpak van de openbare ruimte ingezet. 12 jaar later is veel bereikt; de kwaliteit is sterk verbeterd en de tevredenheid van de Haarlemmers over het onderhoud steeg. In 2012 zijn er daarom meerdere aanleidingen om een nieuwe strategie voor de toekomst uit te zetten:

  • Na jaren inhalen van achterstanden, is een strategie nodig gericht op het stabiliseren op het gewenste kwaliteitsniveau van het beheer en onderhoud.
  • Een te verwachten daling van de budgetten door bezuinigingen en verminderde subsidies
  • De wens om keuzes en afwegingen voor projecten in de openbare ruimte meer transparant te maken.

PLANTERRA voerde het project ‘Visie en strategie beheer en onderhoud 2013-2022’ uit, samen met de Haarlemse beheerders. Resultaat is een vastgelegde kwaliteitsambitie voor het onderhoud en inzicht in de financiële consequenties daarvan voor de komende 10 jaar. De rapportage bestaat uit een hoofdrapport met acht onderliggende en samenhangende strategische beheerplannen, namelijk voor de domeinen; wegen, groenvoorzieningen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, oevers en water, speelvoorzieningen, straatmeubilair en verkeersregeltechniek, bewegwijzering en bebording.

De rapporten omschrijven de gekozen kwaliteiten en de benodigde maatregelen om deze kwaliteit de komende 10 jaar te bereiken en/of vast te houden door dagelijks onderhoud, groot onderhoud én vervanging. Zowel het normbudget (langjarig gemiddelde kosten) als de daadwerkelijk benodigde kosten voor de komende 10 jaar zijn berekend. De gemeenteraad is gedurende het project steeds op de hoogte gehouden van de vorderingen, in meerdere presentaties en bijvoorbeeld een schouw. Samen geeft dit de beheerders én bestuurders een helder beeld van wat zij de komende jaren kunnen verwachten.

Adviseurs

CoraJanneke