Project Description

In afvalinzameling komt recycling en het hergebruik van grondstoffen meer centraal te staan. Ook bij het inzamelen van straatafval is dit inmiddels meer van belang. Is het mogelijk om grondstoffen in te zamelen vanuit het afval uit de afvalbakken en het zwerfafval?

Bij gemeenten bestaan veel vragen over wat dit voor hun betekent. Daarom heeft Gemeente Schoon in het ‘stappenplan recyclen van straatafval’ de huidige kennis en ervaring bij elkaar gebracht.

Het stappenplan biedt een overzicht van te maken afwegingen om te kunnen bepalen of recyclen in de eigen gemeente een haalbare optie is.

Die keuzen gaan bijvoorbeeld over:

  • De in te zamelen fracties
  • De logistiek van het inzamelen
  • De verwerking en het afvoeren
  • De kosten en opbrengsten
  • De politieke en beleidsmatige afwegingen

Het stappenplan bevat handige schema’s en geeft de beschikbare kennis en ervaring om de afwegingen te maken.

Het is een tussenstand: recyclen van straatafval is volop in ontwikkeling! Het evalueren en delen van de opgedane praktijkkennis van een ieder die met deze aanpak aan de slag gaat, is van belang. Gemeente Schoon houdt dit stappenplan daarom actueel met de nieuwste kennis en ervaring, zodat iedereen hiervan profiteert.

Adviseurs

Cora