Project Description

Terwijl de september storm in Nederland woei, stapten de adviseurs van PLANTERRA vanuit het vliegtuig de Spaanse warmte in. Onze jaarlijkse studiereis bracht ons dit jaar naar Sevilla. We wisselden inzichten en ervaringen uit met ambtenaren, mobiliteitsadviseurs, wetenschappers en placemaking experts. Zo doen we inspiratie op voor onze projecten dichter bij huis!

Sevilla bleek een stad die te maken heeft met een transitie van auto naar fiets, met zowel prachtige als minder goed gebruikte en onderhouden openbare ruimten, met bewoners die een steentje bij willen dragen maar niet altijd de kans hiertoe krijgen en met hittestress. Met name het laatste is iets waar we in Nederland van kunnen leren. Onze steden worden warmer door klimaatverandering en verdichting; hoe kunnen we hier tijdig op in spelen, bijvoorbeeld met behulp van water en vegetatie? Ook opvallend was de mate waarin bepaalde openbare ruimten ‘vergeten’ worden door zowel inwoners als gemeente, bijvoorbeeld in het gebied waar de wereldtentoonstelling van 1992 werd gehouden. Wij spraken met ambitieuze Sevillianen die het gebruik en onderhoud op creatieve manieren een stimulans willen geven.