Project Description

Wat is de relatie van het beheer van de openbare ruimte met sociale veiligheid? Waar vindt je praktische voorbeelden in eigen plan toe te passen?

Het ‘Handboek Veilig Ontwerp en Beheer’ gaat over sociale veiligheid in relatie tot de vormgeving en het beheer van de gebouwde omgeving. In het handboek worden vuistregels gegeven waarmee ontwerpers, bouwers en beheerders de eigenschappen van de gebouwde omgeving zodanig kunnen beïnvloeden dat de mogelijkheden voor criminaliteit en overlast worden beperkt en de veiligheidsbeleving wordt vergroot. Cora van Zwam van PLANTERRA is één van de auteurs en zij schreef onder andere het hoofdstuk beheer en enkele van de voorbeelden.

Rode draad in het handboek zijn vier vuistregels: werken aan sociale veiligheid kan door deze vier richtlijnen in samenhang met elkaar te hanteren in ontwerp en beheer. Die richtlijnen zijn:

  • zorg voor overzichtelijkheid en zichtbaarheid
  • zorg voor een eenduidige en duidelijke zonering van territoria
  • zorg voor toegankelijkheid of juist ontoegankelijkheid
  • zorg voor een aantrekkelijke omgeving

Het ‘handboek veilig ontwerp en beheer’ is een project van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB), mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het ministeries van BZK en VROM, Bouwend Nederland en de Hogeschool Utrecht. (uitgeverij Thoth Bussum, 2008).

Website ‘veilig ontwerp en beheer’

Na het verschijnen van het Handboek veilig ontwerp en beheer heeft de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer de maatregelen voor sociale veiligheid uit het handboek verwerkt in een website. www.veilig-ontwerp-beheer.nl  PLANTERRA schreef mee aan deze maatregelbladen. Voor een ieder die werkt aan plannen in de openbare ruimte geeft de website tal van praktische maatregelen over sociale veiligheid, van ‘afvalbakken’ tot ‘zwembad’.

De site bevat tevens een uitgebreid en actueel overzicht van de internationale literatuur op het gebied van sociaal veilig ontwerpen en CPTED.

Adviseurs

Cora