Project Description

Hoe beheert de gemeente een nieuw aangelegd dakpark in de openbare ruimte? Welke zaken komen hier extra bij kijken? Hoe leggen zij de afspraken hierover vast?

Het Kooiplein wordt het kloppende hart van Leiden Noord en wordt ingericht als multifunctioneel gebied. Wonen en winkelen komen samen in een groene openbare ruimte, zowel op het winkelplein als in het dakpark. In een beheer- en onderhoudsplan moeten de juiste randvoorwaarden voor het toekomstig beheer worden vastgelegd en moet er inzicht komen in de afspraken over het beheer en de onderhoudskosten. Belangrijkste element bij het opstellen van dit beheerplan is het te realiseren dakpark.

PLANTERRA  heeft in opdracht van de gemeente een beheerplan opgesteld voor het gerenoveerde plein en het naastgelegen dakpark. In dit beheerplan is het beoogde eindbeeld vastgelegd en is uitgewerkt hoe de beheerders het gebied beheren en onderhouden. Het bijzondere van het beheerplan voor het Kooiplein en omgeving is de aanwezigheid van een dakpark dat door de gemeente gaat worden onderhouden. Hier heeft de gemeente Leiden nog geen ervaring mee.

Het beheer en onderhoud van dit dakpark brengt specifieke aandachtspunten met zich mee. Deze gaan in op gebruik, inrichting en onderhoud. Zo wordt er onder andere aandacht besteed aan de mogelijkheden voor bewonersparticipatie op het dakpark, de sociale veiligheid op het verhoogde park, speciale materialen en hun beheerinspanning en beperkt gebruik van materieel om overbelasting van het dak te voorkomen. Het beheerplan brengt de aandachtspunten samen en zorgt voor afstemming tussen ontwikkelaars en beheerders van de gemeente.

Adviseurs