Rick Fleur

Adviseur 

06 44 88 96 19

Mijn achtergrond ligt in de Sociale geografie & Planologie en in de Stadsgeografie (Universiteit Utrecht). De ontwikkeling van steden en buurten en het gebruik van de openbare ruimte trokken al vroeg mijn aandacht.

Ook naar participatie ging altijd mijn interesse uit. Zo onderzocht ik in mijn Masterscriptie in welke mate het participatieproces (de samenwerking tussen bewoners en gemeente) invloed had op het ‘succes’ van een initiatief.

Participatie en digitalisering

Ik voel mij het meest thuis binnen het sociale domein van de openbare ruimte. Zo adviseer op het gebied van handreikingen participatie, adoptietrajecten en begeleid ik soms ook concrete Pilots. Ook help ik organisaties om volgens een bepaalde mindset te leren werken.

Verder ben ik gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van digitale tools. Zo stond ik aan het roer bij de ontwikkeling van MijnWijkplan: een digitaal platform voor bewoners én gemeente, gericht op het gezamenlijk verbeteren van de wijk.

Maar ook voor andere gemeenten was ik betrokken bij digitale tools gericht op participatie, bijvoorbeeld in de gemeente Lansingerland (Mijnvogelbuurt), Nijmegen (MijnWijkplan en Opgroeien in Neerbosch-Oost), Amsterdam (Pilot Samen in Actie) en Arnhem (Bomenplan Arnhem).

Implementatie digitale tools

Mijn visie is dat de samenwerking tussen overheid en bewoners versterkt wordt door middel van digitale tools. Het geven van invloed aan bewoners op hun eigen leefomgeving en als overheid transparant zijn en openstaan voor nieuwe manieren van samenwerken, zijn in mijn ogen kenmerken van een goede en eigentijdse dienstverlening.

Digitale tools kunnen helpen om de samenwerking met ‘buiten’ te verbeteren en om een grotere groep bewoners te bereiken én te betrekken. Echter, zonder een goede implementatie is de kans op succes maar klein. Ik ondersteunde diverse gemeenten bij het gereedmaken van de organisatie voor het werken met digitale tools. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle, structurele samenwerking met ‘buiten’.