Mariska Kien

Adviseur en omgevingspsycholoog

06 17 96 46 48

Een schone en aantrekkelijke leefomgeving is heel waardevol voor onze samenleving. Het draagt bij aan het geluk van gebruikers van deze omgeving. De overheid is als eigenaar van openbare ruimte een belangrijke speler bij het verzorgen van een prettige leefomgeving. Gemeenten hebben veel expertise opgebouwd om de openbare ruimte goed te onderhouden en in te richten.

Hoewel er meer aandacht is gekomen voor de openbare ruimte, is er ook nog veel potentie onbenut. Een natuurlijke omgeving die mogelijkheden biedt voor sportieve activiteiten leidt bijvoorbeeld tot meer beweging, gezondheid en welbevinden. Meer aandacht voor dit soort kansen is nodig om onze steden en dorpen ook in de toekomst leefbaar en aantrekkelijk te houden.

Spanningsveld openbare ruimte

Tegelijkertijd zijn gemeenten gericht op het geven van meer invloed aan de samenleving en zoeken zij manieren om meer los te laten. Dit levert – gelet op het benodigde expertise – een spanningsveld op, waarin onduidelijker wordt wie zich waarvoor verantwoordelijk moet voelen.

De verschillende vraagstukken die samenkomen in de openbare ruimte zijn voor mij prachtige uitdagingen, tussen strategie en uitvoering. Vanuit mijn studie Omgevingspsychologie en Economische Psychologie draag ik kennis aan over gedrag en gedragsbeïnvloeding, maar ook over stressfactoren in de openbare ruimte en een aantrekkelijke inrichting en een mensgericht beheer.

Ik voel me thuis in:

  • Integraal beleid voor de buitenruimte (gezondheid, spelen, schoon)
  • Onderzoek en advies over de beleving van geluk in onze leefomgeving
  • Advisering op gebied van participatie
  • Advies over positieve gedragsbeïnvloeding
  • Begeleiding van bijeenkomsten

Contact Mariska Kien

Graag denk ik samen met u mee over uw vraagstukken. Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 17 96 46 48 of mariska.kien@planterra.nl.

Mijn expertisegebieden

Beleving openbare ruimte

Participatie openbare ruimte

Tools waar ik mee werk

Belevingsscan

Gedragswiel

Projecten waar ik trots op ben

P732-01 Den Bosch, P722-02 Evaluatie Opruimdagen,

P712-01 Hilversum begeleiding pilots participatie openbare ruimte

Opinie- en visiestukken