Marieke van der Klaauw

Adviseur

marieke.vanderklaauw@planterra.nl

06 18 09 40 42

Ik ben Marieke van der Klaauw en ben adviseur bij PLANTERRA. Het veranderen van de leefomgeving waarbij zichtbare sociale en fysieke verbeteringen bereikt worden, is voor mij dé reden waarom ik met plezier dit werk doe.

Onderwerpen waar mijn interesse naar uitgaat, hebben te maken met sociale vraagstukken in de stad, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Ik denk graag samen na over oplossingen voor de problematiek van de dynamische stad.

De gezonde stad

Tijdens mijn studie heb ik mij bezig gehouden met de invloed van de (sociale en fysieke) omgeving op het (gezondheids)gedrag van mensen. Binnen PLANTERRA houd ik me dan ook graag bezig met hoe de omgeving kan bijdragen aan een gezondere leefomgeving, waardoor gezond gedrag gestimuleerd wordt.

Wat ik doe

Binnen PLANTERRA schrijf ik voornamelijk Groenbeheer- en beleidsplannen en Integrale Visies voor de Openbare Ruimte. Daarnaast help ik gemeentes bij de ontwikkeling en implementatie van HIOR.nl. In mijn projecten focus ik op het bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van de openbare ruimte, niet alleen op het gebied van gezondheid maar ook door een prettige, duurzame, veilige en schone leefomgeving te creëren in samenwerking met alle betrokken partijen.

Wat doe ik nog meer

Daarnaast kun je mij twee/drie keer per week vinden in de sportschool waar ik met veel plezier groepslessen geef.

Contact

Graag denk ik samen met u mee over uw vraagstuk. Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 18 09 40 42 of marieke.vanderklaauw@planterra.nl.