Ingeborg Baars

Adviseur 

06 19 01 36 23

Voor mij ligt de uitdaging in het zichtbaar maken van de waarde van – het beheer van – de openbare ruimte. Over het algemeen worden de openbare ruimte en het beheer daarvan als kostenpost gezien, omdat het geen geld oplevert.

De waarde zit dan ook in wat het kapitaalgoed (de bomen, de weg, het water) waard is, maar ook in de waardering door de gebruiker en de toegevoegde waarde aan andere doelstellingen zoals mobiliteit en klimaat.

De wereld verbinden met beheer

Voor mij begint het zichtbaar maken van de waarde van de openbare ruimte bij de basis. Wat kost het om de openbare ruimte zo effectief mogelijk te beheren met zoveel mogelijk bijdrage aan de gewenste functie. Beheer is in mijn ogen meer dan onderhoud alleen. Het gaat om onderhouden, inspecteren, meten en monitoren, innoveren én integreren.

De openbare ruimte is een samenspel van alle onderdelen die samen een fijne leefomgeving maken. Voor bewoners, ondernemers, recreanten, passanten. De dynamiek van de wereld wordt gefaciliteerd en aangemoedigd door de openbare ruimte. En juist de wereld te verbinden met beheer en andersom, dat grensvlak is waar mijn passie ligt. Een openbare ruimte die er voor iedereen is.

Gedachtegoed assetmanagement

Het in de brede context bekijken van beheeractiviteiten is wat het gedachtegoed van assetmanagement is. Ik houd mij dan ook bezig met alle onderdelen van het assetmanagement.

Niet het in een keurslijf duwen van een organisatie, maar onderzoeken welke elementen nodig zijn om het werk op strategisch, tactisch en operationeel vlak te vergemakkelijken, met als doel de openbare ruimte voor iedereen functioneel te laten zijn. Nu en in de toekomst. En daarbij de juiste keuzes te maken, waarbij er een goede balans is tussen de techniek en het gebied.

  • Meerjarenprogrammering Beheer Openbare Ruimte
  • Beheervisies
  • Beheerplannen
  • Strategisch advies tbv integrale aanpak openbare ruimte

Contact

Graag denk ik samen met u mee over uw vraagstuk. Neem vrijblijvend contact op met mij via 06 19 01 36 23 of ingeborg.baars@planterra.nl.

Mijn expertisegebieden

Tools waar ik mee werk

PRIOR

Mijn visiestukken