Gerard Boeters

Coach, trainer en organisatieadviseur

Ik ben meer dan 30 jaar werkzaam op het terrein van organisatieontwikkeling, training en advies. Het centrale thema bij mijn opdrachten is veranderingen. Veranderen in organisaties betekent verandering bij de mensen die de organisatie vormgeven. Bij de uitvoering van mijn opdrachten staat de mens binnen de organisatie dan ook centraal. De rollen die ik heb vervuld en waarvoor je mij altijd kunt ‘wakker maken’, zijn:

  • (interim) Manager
  • Manager van Verandertrajecten
  • Trainer

Voor PLANTERRA verzorg ik onder meer trainingen “communicatieve vaardigheden” en “In gesprek met bewoners”. Het gaat dan om trainingen presenteren, gesprekstechnieken, effectief vergaderen en onderhandelen die specifiek zijn toegesneden op gemeentelijke beheerders, wijkmanagers, projectleiders en ontwerpers van de openbare ruimte.

Contact Gerard Boeters

Graag denk ik samen met u mee over uw vraagstukken. Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 – 21 29 55 03.

Mijn expertisegebieden

Organisatieverandering

Coachingstrajecten