Danny Buijink

Adviseur

06 22 83 78 43

Ik ben inmiddels 12 jaar werkzaam binnen het vakgebied Beheer openbare ruimte. In deze 12 jaar heb ik veel mogen ervaren en doen via rollen en functies zoals coördinator, teamleider, directeur, programmamanager, projectleider en adviseur.

Ik bekijk en organiseer vanuit 2 primaire vragen; “doen we de juiste dingen?” en doen we vervolgens “de juiste dingen goed?”. Mijn primaire drijfveer is doelen en resultaat behalen. Ik heb hierbij het vermogen om tempo te maken en door goede analyses, hoofd- en bijzaken te scheiden en koers te bepalen zorg ik voor succes. Maar doelen en opgaven moeten voor mij wel betekenis hebben. Het moet ergens toe bijdragen.

Het draait om mensen

Ik pas graag veranderkundige methodes toe om beheerorganisaties te helpen. Dit met de wetenschap dat het uiteindelijk om mensen draait. Ik geloof in het positieve mensbeeld en het gegeven dat iedereen kan excelleren als de rol gekoppeld is aan zijn of haar drijfveren en competenties.

Het domein beheer openbare ruimte vind ik fascinerend omdat dit steeds meer een podium wordt om maatschappelijke doelen te realiseren. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, energietransitie, inclusiviteit, sport en gezondheid. Maar ook steeds meer smart city concepten worden gepresenteerd waarbij ik het altijd weer een sport vind om zaken toepasbaar te maken op basis van toegevoegde waarde op de inhoud.

Contact Danny Buijink

Graag denk ik samen met u mee over uw uitdagingen. Neem vrijblijvend contact met mij op via 06 22 83 78 43 of danny.buijink@planterra.nl

Expertisegebieden

Interim-management

Beleidsmatig programmeren

Management Drives

Lean Six Sigma

Tools waar ik mee werk

SIPOC methode

Projecten waar ik trots op ben

In gemeente Zuidplas actualiseerden we het IBOR-plan en de beheervisie

In gemeente Midden-Groningen werkten we aan een capaciteitsanalyse voor een toekomstbestendige beheerorganisatie

In gemeente Moerdijk werkten we aan een Handboek projectmatig werken en standaard programma van eisen