Masterclass het BBV en beheer

Wat betekent het BBV voor u en hoe maakt u optimaal gebruik van de kansen die er liggen om de openbare ruimte te vervangen en te verbeteren? PLANTERRA organiseert al vele jaren deze masterclasses voor gemeenten. Iedereen kan meedoen. 

Belangrijkste laatste wijziging van het BBV is misschien wel dat de beleidsplannen voor het beheer van openbare ruimte minder vrijblijvend zijn dan ze waren. De notitie materiële vaste activa van afgelopen januari definieert achterstallig onderhoud als er sprake is van afwijkingen van de ambities van het door de raad vastgestelde beleidsplan en wanneer uitgesteld onderhoud leidt tot onveilige situaties dan wel tot kapitaalvernietiging.

In het eerste geval zal met de raad gesproken moeten worden over bijstelling van de ambities dan wel over meer budget ter beschikking stellen. In het tweede geval moet bij constatering hiervan meteen een voorziening worden getroffen waarin de middelen bijeen worden gebracht om deze achterstalligheid aan te pakken. Dat mag je best beschouwen als een kans voor de beheerder om de openbare ruimte areaal structureel te verbeteren.

Deze kansen bespreken we in het licht van mogelijke bezuinigingsvraagstukken die op u afkomen door de huidige crisis. We gaan in op manieren om uw beheergelden nog efficiënter in te zetten zonder dat u gedwongen wordt de kaasschaaf-methodiek te hanteren. Het is hiervoor meer dan ooit belangrijk dat u zich bewust bent van de nut, noodzaak en opbouw van uw eigen budgetten.

Doelgroep masterclass BBV

De Masterclass BBV is bestemd voor managers en beleidsadviseurs, die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het BBV en de gevolgen hiervan voor het beheer van de openbare ruimte.

De Masterclass heeft meerwaarde als u deelneemt samen met een financiële collega van uw organisatie (bijvoorbeeld een medewerker P&C of controller). Naast inhoudelijke inleidingen wisselen we in de vorm van intervisie onderlinge ervaringen uit. Inhoudelijk verdiepen we ons op de gevolgen voor de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.

Dit leert u:

  • Wat het BBV is en wat u er als beheerder van moet weten
  • Wat betekent de laatste notitie Materiële Vaste Activa voor u als beheerder van de Openbare Ruimte
  • Welke positieve/negatieve gevolgen zijn verbonden aan het verplicht activeren conform het BBV
  • Hoe u conform de regels van het BBV verantwoording aflegt aan de raad en wat uw rol is in de Planning- en Controlcyclus
  • Waarover moet u met “financiën” in conclaaf; welke eigen keuzes en invulling kan worden vastgelegd de Financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).
  • Welke beleidsindicatoren u kunt hanteren om te sturen op kwaliteit
  • Hoe werkt dat nu met die taakvelden? Hoe zit dat in uw begroting en wat betekent dat.

Docenten

Onze adviseur Marco Hommel heeft deze masterclass al x keer georganiseerd.

Inschrijving en prijs

De prijs per deelnemer bedraagt € 395,- exclusief BTW.  Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

Wij zullen een datum met u inplannen.

Contact

We praten graag met u over uw organisatie en welke behoeften u heeft. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Marco Hommel via marco.hommel@planterra.nl of 06 – 54 24 50 36.

Aanmelden

Kenmerken

Duur

Doelgroep

Investering